Hjem Kurs og seminar Seminar om mobbing i arbeidslivet – [..]

Seminar om mobbing i arbeidslivet – årsaker, konsekvenser og tiltak

Velkommen til dagsseminar på STAMI onsdag 11. september om mobbing i arbeidslivet. Her presenteres ny, norsk forskning om årsaker til og konsekvenser av mobbing i arbeidslivet, samt forskning om intervensjoner, tiltak og behandling av de som rammes.

Kontakter

Kursinformasjon

 • Når:
  11. september 2019 – 11. september 2019
 • Varighet:
  1 dag
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  4. september 2019
 • Kursavgift:
  450 kr, til dekning av servering.

  Avmelding:
  Siste 2 uker før kursstart: Hele kursavgiften betales. Det samme gjelder ved no show.
  Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges
 • Maks antall deltakere:
  80
 • Målgruppe:
  Målgrupper for seminaret er ansatte som jobber i BHT, HR-personell, personer med lederansvar, verneombud og andre med interesse for temaet.

Se direktesendingen fra klokka 09.00.

Har du problem med visningen, prøv en annen nettleser eller gå til vår Youtube-kanal.

 

På seminaret får du innsikt i arbeidsmiljøfaktorer og ledelsesfaktorer som årsaker til at mobbing oppstår. Vi vil gå inn på hvilken rolle individuelle forhold kan spille, og hvordan mobbing kan og bør håndteres og forebygges av arbeidsgivere. Du får også innsikt i studier av hvordan, hvorfor og hvem som får helseproblemer av denne type opplevelser, og hvordan man kan behandle helseproblemer etter mobbing.

Ledelse, gode interne prosedyrer og retningslinjer, og ikke minst et godt klima for konflikthåndtering, er viktige stikkord for organisatoriske faktorer som kan forebygge og lette belastningen blant involverte som har blitt utsatt for mobbing.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Universitetet i Bergen. På seminaret møter du forskere både fra STAMI, Diakonhjemmet og Universitetet i Bergen. Både professorer, erfarne forskere og doktorgradsstudenter bidrar med å dele ny innsikt i tematikken. Seminaret er et resultat av forskningsprosjektet «Bullying and harassment in the workplace: from mechanisms and moderators to problem treatment» som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, STAMI og Poliklinikken «Raskere tilbake» ved Diakonhjemmets Sykehus. Forskningsprosjektet gjennomføres i perioden 2016-2021. Forskere fra England, Finland og Belgia deltar også i prosjektet.

Seminaret er åpent for alle som har interesse for temaet.

Forskningsprosjektet dekker de fleste kostnadene ved arrangementet. Derfor blir deltakeravgiften på kun 450,- som inkluderer lunsj.

Oppdatert: På grunn av den store interessen for seminaret, har vi besluttet å streame/filme det i sin helhet på stami.no. Vi gjør oppmerksom på at opptaket ikke vil bli lagt ut i etterkant av seminaret. 

 

Program

 • Kl.

  Mingling med kaffe

 • Kl.

  Åpning av seminaret

 • Kl.

  Hva vi vet og ikke vet om mobbing i arbeidslivet: ett tverrfaglig forskningsprosjekt om årsaker, konsekvenser og tiltak

  Professor Ståle Einarsen, Universitetet i Bergen

 • Kl.

  Forekomst av mobbing i norsk arbeidsliv. Resultater fra Levekårsundersøkelsen

  Avdelingsdirektør Berit Bakke, Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse - NOA, STAMI

 • Kl.

  Hvorfor gir mobbing så sterke helseplager?

  Forsker Morten B. Nielsen, STAMI

 • Kl.

  Mobbing som risikofaktor for arbeidsevne og utstøtning fra arbeidslivet

  Post doc Mats Glambek, Universitetet i Bergen

 • Kl.

  Pause

 • Kl.

  Hvem søker helsetjenester etter mobbing i arbeidslivet. Forskning ved Raskere tilbake klinikken

  Stipendiat Sarah Helene Aarestad, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet

 • Kl.

  Hvor lenge varer det? Umiddelbare og vedvarende reaksjoner på mobbing og konflikter i arbeidslivet

  Førsteamanuensis Jørn Hetland, Universitetet i Bergen

 • Kl.

  Et psykobiologisk perspektiv på effektene av mobbing i arbeidslivet

  Forskningssjef Johannes Gjerstad, STAMI

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Arbeidsmiljø og personfaktorer som risikofaktorer for mobbing

  Post doc Iselin Reknes, Universitetet i Bergen

 • Kl.

  Manglende ledelse som risikofaktor for mobbing I arbeidslivet

  Stipendiat Kari W. Ågotnes, Universitetet i Bergen

 • Kl.

  Mobbing, arbeidsmiljø og betydningen av et godt klima for konflikthåndtering

  Stipendiat Lena Zahlquist, UiB

 • Kl.

  Pause

 • Kl.

  Virksomhetens etiske infrastruktur i arbeidet med å redusere mobbing

  Forsker Kari Einarsen, Universitetet i Bergen

 • Kl.

  Tiltak for å forebygge og håndtere mobbing i arbeidslivet

  Professor Ståle Einarsen, Universitetet i Bergen

 • Kl.

  Takk for nå - vel hjem!

Få nyhetsbrev
Lukk