Kurs og undervisning

Dagsseminar: Hvordan tilrettelegge arbeidet for gravide arbeidstakere?

De fleste gravide ønsker å være i jobb, hvis mulighetene er tilstede. Mye av fraværet blant gravide kan derfor unngås med bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene. STAMI arrangerer dagsseminar 22. mars 2017 om hvordan man kan legge arbeidet til rette for at gravide arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de ønsker og kan. FRIST FOR PÅMELDING VAR 28. FEBRUAR.

Både den gravide og det kommende barnet kan være ekstra følsomme for faktorer som stress, dårlig arbeidsmiljø og tidspress. I tillegg er det viktig at den gravide ikke utsettes for visse kjemiske og biologiske eksponeringer. Vi regner med at mye tungt arbeid og arbeidstidsordninger som oppleves som belastende kan være en risiko for gravide.

Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere risiko og en generell plikt til å legge forholdene til rette for gravide arbeidstakere. For at arbeidsgiver skal ha best mulig grunnlag for å legge til rette, må hun eller han ha oppdatert kunnskap om helse- og arbeidsmiljømessige utfordringer for gravide arbeidstakere. Bedriftshelsetjenesten og annet helsepersonell – ikke minst jordmødre – kan bistå den gravide og arbeidsgiver i dette arbeidet.

Dette er problemstillinger som vil bli presentert og diskutert på et dagsseminaret. Hensikten med seminaret er å presentere kunnskapsstatus om forhold som kan være skadelig for den gravide i en arbeidssituasjon, og ikke minst gi deltakerne et redskap slik at de selv best mulig kan tilrettelegge for denne gruppen

Hensikten er å gjøre virksomheten i stand til å forebygge problemer og unngå unødig/for tidlig sykemelding for gravide arbeidstakere. På seminaret vil vi også presentere nyttige innspill og overførbare eksempler fra hverdagen. I tillegg vil vi gi en oversikt over hvilket regelverk som gjelder for gravide arbeidstakere.

Påmeldingsfristen for dagsseminaret utløp 28. februar.

 

Kursinformasjon

 • Når:
  22. mars 2017
 • Varighet:
  1 dag
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler, Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  28. februar 2017
 • Kursavgift:
  Kr 1.900,-.

  Avmelding mindre enn 2 uker før kursstart (dvs. etter 8. mars 2017): Må betale full kursavgift. Det samme gjelder ved no show.
  Avmelding pga sykdom: Ingen kursavgift hvis man kan fremlegge attest fra lege.
 • Maks antall deltakere:
  60
 • Målgruppe:
  Målgruppen for dagsseminaret er alle som arbeider med risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet for gravide, og helsepersonell med ansvar for svangerskapskontroll.

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Innledning - oversikt over problemstillinger for dagen

 • Kl.

  Regelverk for graviditet og arbeid. Hva sier folketrygdloven, arbeidsmiljøloven og forskriftene?

 • Kl.

  Risikofaktorer i arbeidsmiljøet for gravide - hva vet vi?

  - arbeidstidsordninger
  - ergonomi
  - støy
  - kjemikalier mm

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Hvordan tilrettelegge best mulig for den gravide?

  Erfaringsbaserte eksempler fra tre virksomheter

 • Kl.

  Forslag til rutiner og tiltak - primært og sekundært

  - Anbefalinger til hvordan virksomhetene kan legge forholdene best mulig til rette for gravide arbeidstakere
  - Overføringsverdi for tilrettelegging for andre grupper arbeidstakere

  Denne økta skal baseres på innspill, spørsmål og problemstillinger fra seminardeltakerne
  Panel med alle foreleserne

 • Kl.

  Oppsummering og avslutning

Dette kurset er fulltegnet