Kurs og undervisning

Dagsseminar i spirometri

Målrettede helsekontroller er sentrale når eventuelle helseeffekter av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer skal kartlegges. Ved hjelp av slik kartlegging kan målrettede og forebyggende tiltak settes inn. Spirometri er et viktig verktøy i oppfølging av arbeidstakere som blir eksponert for luftveisirritanter. Hvorfor er det viktig å tilby spirometri for utsatte arbeidstakere? Og ikke minst; hvordan utføres spirometri? Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak. Seminardeltakerne vil bli presentert for case og får anledning til å gjøre spirometri under veiledning.

På oppfordring fra kursdeltakere på tidligere basiskurs i arbeidshelse inviterer STAMI til dagsseminar i spirometri. Seminaret vil ha særlig fokus på:

– Helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for luftveisirritanter.

– Gjennomføring av spirometri, kvalitetssikring, tolking av funn og oppfølging i forhold til den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet

Se programmet for nærmere informasjon om dagen.

Kursinformasjon

 • Når:
  16. oktober 2018
 • Varighet:
  1 dag
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler, Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  10. oktober 2018
 • Kursavgift:
  1900,-
  Kursavgiften dekker undervisning, kursmateriell og lunsj
 • Maks antall deltakere:
  16
 • Målgruppe:
  Målgruppen for dagsseminaret er bedriftssykepleiere, men seminaret er åpent for andre som utfører spirometri eller med interesse for tema. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin.

Program

 • Kl.

  Registering og kaffe/te

 • Kl.

  Framtidens BHT med fokus på kjerneoppgaver. Hvorfor spirometri fortsatt vil være viktig.

 • Kl.

  Yrkesgrupper utsatt for forurensninger i arbeidsatmosfæren

 • Kl.

  Hvordan sikre kvaliteten på spirometri?

 • Kl.

  Instrumenter og innstillinger – hvordan tolke tall?

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Praktisk trening på spirometrimåling

 • Kl.

  Eksempler på spirometri. Videre oppfølging på arbeidsplassen og av enkeltindivider, inkludert melding av yrkessykdom

 • Kl.

  Nyttige innspill og evaluering

 • Kl.

  Vel hjem!

Påmelding til dagsseminar om spirometri

 • Er det behov vi må ta hensyn til i gjennomføringen, for eksempel handicap eller matallergier, ber vi deg gi beskjed på 23 19 51 00