Kurs og undervisning

Dagsseminar om spirometri

Målrettede helsekontroller er sentrale når eventuelle helseeffekter av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer skal kartlegges. Ved hjelp av slik kartlegging kan målrettede og forebyggende tiltak settes inn. Spirometri er et viktig verktøy i oppfølging av arbeidstakere som blir eksponert for luftveisirritanter. Hvorfor er det viktig å tilby spirometri for utsatte arbeidstakere? Og ikke minst; hvordan utføres spirometri? Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak. Seminardeltakerne vil bli presentert for case og får anledning til å gjøre spirometri under veiledning.

STAMI inviterer til dagsseminar i spirometri. Seminaret vil ha særlig fokus på:

– Helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for luftveisirritanter.

– Gjennomføring av spirometri, kvalitetssikring, tolking av funn og oppfølging i forhold til den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet

Se programmet for nærmere informasjon om dagen.

Kursinformasjon

 • Når:
  16. oktober 2018
 • Varighet:
  1 dag
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler, Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  10. oktober 2018
 • Kursavgift:
  1900,-
  Kursavgiften dekker undervisning, kursmateriell og lunsj

  Avmelding:
  Siste 2 uker før kursstart: Hele kursavgiften betales.
  Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges
 • Maks antall deltakere:
  16
 • Målgruppe:
  Seminaret er særlig egnet for bedriftssykepleiere, men er åpent for andre som utfører spirometri eller har interesse for tema. Det er en fordel for deltakerne å være ansatt i eller fast tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin.

Program

 • Kl.

  Registering og kaffe/te

 • Kl.

  Framtidens BHT med fokus på kjerneoppgaver. Hvorfor spirometri fortsatt vil være viktig.

 • Kl.

  Yrkesgrupper utsatt for forurensninger i arbeidsatmosfæren

 • Kl.

  Hvordan sikre kvaliteten på spirometri?

 • Kl.

  Instrumenter og innstillinger – hvordan tolke tall?

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Praktisk trening på spirometrimåling

 • Kl.

  Eksempler på spirometri. Videre oppfølging på arbeidsplassen og av enkeltindivider, inkludert melding av yrkessykdom

 • Kl.

  Nyttige innspill og evaluering

 • Kl.

  Vel hjem!

Kurset er fulltegnet.