Hjem Kurs og seminar Dagsseminar om spirometri 12. september

Dagsseminar om spirometri 12. september

STAMI inviterer til dagsseminar om spirometri med særlig fokus på helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for partikler og støv som kan irritere luftveiene.

Kontakter

Kursinformasjon

 • Når:
  12. september 2019
 • Varighet:
  1 dag
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler, Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  1. september 2019
 • Kursavgift:
  1900,-
  Kursavgiften dekker undervisning, kursmateriell og lunsj

  Avmelding:
  Siste 2 uker før kursstart: Hele kursavgiften betales.
  Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges
 • Maks antall deltakere:
  16
 • Målgruppe:
  Seminaret er rettet mot bedriftsleger og bedriftssykepleiere som allerede har basiskunnskap om og erfaring fra spirometri, da det er beregnet på viderekomne innen fagområdet. Det er også åpent for andre som utfører spirometri eller har interesse for tema. Det er en fordel for deltakerne å være ansatt i eller tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Kurset er fulltegnet. Send en mail til kurs@stami.no dersom du ønsker å stå på venteliste.

Seminaret forutsetter at deltakerne allerede har fått opplæring i og har erfaring fra å gjennomføre spirometri. Kurset tar også opp gjennomføring og kvalitetssikring av spirometri, tolking av funn og oppfølging i forhold til den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet.

Hvorfor er det viktig å tilby spirometri for utsatte arbeidstakere? Og ikke minst; hvordan utføres og kvalitetssikres spirometri?

Målrettede helsekontroller er sentrale når eventuelle helseeffekter av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer skal kartlegges. Der er spirometri et viktig verktøy for å følge opp arbeidstakere som blir eksponert for partikler og gasser som kan irritere lungene. Ved hjelp av slik kartlegging kan målrettede og forebyggende tiltak settes inn.

Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak.

Seminardeltakerne blir også presentert for ulike case og får anledning til å gjøre spirometri under veiledning.

Se programmet nedenfor for nærmere informasjon om dagen. Med forbehold om endringer.

Program

 • Kl.

  Registering og kaffe/te

 • Kl.

  Framtidens BHT med fokus på kjerneoppgaver. Hvorfor spirometri fortsatt vil være viktig.

 • Kl.

  Yrkesgrupper utsatt for forurensninger i arbeidsatmosfæren

 • Kl.

  Hvordan sikre kvaliteten på spirometri?

 • Kl.

  Instrumenter og innstillinger – hvordan tolke tall?

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Praktisk trening på spirometrimåling

 • Kl.

  Eksempler på spirometri. Videre oppfølging på arbeidsplassen og av enkeltindivider, inkludert melding av yrkessykdom

 • Kl.

  Nyttige innspill og evaluering

 • Kl.

  Vel hjem!

Få nyhetsbrev
Lukk