Kurs og undervisning

Dagsseminar i spirometri torsdag 14. september 2017

Målrettede helsekontroller er sentrale når eventuelle helseeffekter av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer skal kartlegges. Ved hjelp av slik kartlegging kan målrettede og forebyggende tiltak settes inn. Spirometri er et viktig verktøy i oppfølging av arbeidstakere som blir eksponert for luftveisirritanter. Hvorfor er det viktig å tilby spirometri for utsatte arbeidstakere? Og ikke minst; hvordan utføres spirometri? Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak. Seminardeltakerne vil bli presentert for case og får anledning til å gjøre spirometri under veiledning.

På oppfordring fra kursdeltakere på tidligere basiskurs i arbeidshelse inviterer STAMI til dagsseminar i spirometri. Seminaret vil ha særlig fokus på:

 • Helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for luftveisirritanter.
 • Gjennomføring av spirometri, kvalitetssikring, tolking av funn og oppfølging i forhold til den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet

Se programmet for nærmere informasjon om dagen.

 

Avmelding
4-2 uker før seminaret: Halve seminaravgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste, ellers betales hele seminaravgiften

Siste 2 uker før seminaret: Hele seminaravgiften betales.

Ved sykdom: Ingen seminaravgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Kursinformasjon

 • Når:
  14. september 2017
 • Varighet:
  1 dag
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler, Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  4. september 2017
 • Kursavgift:
  1900,-
 • Maks antall deltakere:
  16
 • Målgruppe:
  Målgruppen for dagsseminaret er bedriftssykepleiere, men seminaret er åpent for andre som utfører spirometri eller med interesse for tema. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin.

Program

 • Kl.

  Registrering og kaffe/te

 • Kl.

  Velkommen til STAMI - Arbeidsgivers bruk av BHT og lovens rammer for kurset

  v/Helle Laier Johnsen og Inger Helene Gudding, begge fra STAMI

 • Kl.

  Hvordan sikre kvaliteten på spirometri?

  v/Kristin Hovland, SKANSKA

 • Kl.

  Instrument og innstillinger. Hvordan tolke tall?

  v/Kristin Hovland, SKANSKA

 • Kl.

  Gjennomgang av eksempler fra prosjekter

  v/Karl-Christian Nordby og Helle Laier Johnsen, begge fra STAMI.

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Praktisk trening på spirometrimåling

  v/Kristin Hovland m.fl.

 • Kl.

  Hvordan melde inn yrkessykdom

  v/Helle Laier Johsen, STAMI

 • Kl.

  Eksempler på spirometri. Videre oppfølging på arbeidsplassen og av enkeltindivider

  v/Helle Laier Johnsen, STAMI og Kristin Hovland, SKANSKA

 • Kl.

  Evaluering og avslutning

  v/Helle Laier Johnsen og Inger Helene Gudding, STAMI

 • Kl.

  Takk for i dag og vel hjem!