Kurs og undervisning

Dagsseminar: Hvordan tilrettelegge arbeidet for gravide arbeidstakere?

De fleste gravide ønsker å være i jobb, hvis mulighetene er tilstede. Mye av fraværet blant gravide kan derfor unngås med bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene. STAMI arrangerer dagsseminar onsdag 17. oktober om hvordan man kan legge arbeidet til rette for at gravide arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de ønsker og kan.

Både den gravide og det kommende barnet kan være ekstra følsomme for faktorer som stress, dårlig arbeidsmiljø og tidspress. I tillegg er det viktig at den gravide ikke utsettes for visse kjemiske og biologiske eksponeringer. Vi regner med at mye tungt arbeid og arbeidstidsordninger som oppleves som belastende kan være en risiko for gravide.

Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere risiko og en generell plikt til å legge forholdene til rette for gravide arbeidstakere. For at arbeidsgiver skal ha best mulig grunnlag for å legge til rette, må hun eller han ha oppdatert kunnskap om helse- og arbeidsmiljømessige utfordringer for gravide arbeidstakere. Bedriftshelsetjenesten og annet helsepersonell – ikke minst jordmødre – kan bistå den gravide og arbeidsgiver i dette arbeidet.

Dette er problemstillinger som vil bli presentert og diskutert på dette dagsseminaret som vil ha et primærforebyggende fokus. Hensikten med seminaret er å presentere kunnskapsstatus om forhold som kan være skadelig for den gravide i en arbeidssituasjon for å kunne gi deltakerne et redskap slik at de selv best mulig kan tilrettelegge for denne gruppen. På den måten kan virksomheten bli bedre i stand til å forebygge problemer og unngå unødig/for tidlig sykemelding for gravide arbeidstakere. På seminaret vil vi også presentere nyttige innspill og overførbare eksempler fra arbeidshverdagen. I tillegg gir vi en oversikt over gjeldende regelverk knyttet til arbeidsmiljøet for gravide arbeidstakere.

Kursinformasjon

 • Når:
  17. oktober 2018
 • Varighet:
  10:00 - 15:30
 • Sted:
  STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen
 • Påmeldingsfrist:
  3. oktober 2018
 • Kursavgift:
  Kr 1.900,-.

  Avmelding mindre enn 2 uker før kursstart: Må betale full kursavgift. Det samme gjelder ved no show.
  Avmelding pga sykdom: Ingen kursavgift hvis man kan fremlegge attest fra lege
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Ansatte som jobber i BHT, NAV, HR-personell, jordmødre, fastleger, personer med lederansvar og andre med interesse for tema

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Innledning - oversikt over problemstillinger for dagen v/Mimmi Leite, STAMI

 • Kl.

  Risikofaktorer i arbeidsmiljøet for gravide - erfaringer og eksempler fra STAMIs rådgivningstjeneste v/ Mimmi Leite og Karl-Christian Nordby, STAMI

  - primærforebyggende perspektiver
  - arbeidstidsordninger
  - ergonomi
  - støy
  - kjemikalier

 • Kl.

  Regelverk for graviditet og arbeid: Hva sier Arbeidsmiljøloven og forskriftene v/Tone Eriksen, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Regelverk for graviditet og arbeid: Hva gir folketrygdloven av rettigheter og plikter ved svangerskapsrelatert sykefravær? v/veileder Anh Nguyen, NAV

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Gravid medarbeider i 2018 - hvorfor er systematikk og rutiner for tett oppfølging så viktig? v/rådg. jordmor Kristin Mohr Rykkje, NAV Arbeidslivssenter, Hordaland

 • Kl.

  Tilrettelegging - eksempler fra to virksomheter

  Eksempel 1: AHUS v/jordmor Elin Sommer Landsend
  Eksempel 2: ProClean v/personalsjef Marianne Grassdal og jordmor Reidun Grov

 • Kl.

  Forslag til rutiner og tiltak - primært og sekundært

  Anbefalinger til hvordan virksomhetene kan legge forholdene best mulig til rette for gravide arbeidstakere.
  Denne økten baserer seg på innspill og spørsmål fra deltakerne.

 • Kl.

  Kort oppsummering og avslutning

Kurset er fulltegnet