Kurs og undervisning

Dagsseminar 18. september: «Godt arbeidsmiljø er god butikk!»

Bedrifter kan tjene godt på å ha et godt arbeidsmiljø, men da må man vite hva som virker! 18. september arrangerer STAMI seminar for å kaste lys over hvilke forhold på arbeidsplassen som virker inn på ansattes motivasjon og jobbtilhørighet, som igjen påvirker produktivitet og lønnsomhet i bedrifter.

Jobber man under gode arbeidsmiljøforhold, vil det å arbeide og delta i arbeidslivet bidra til god helse blant folk. Den senere tiden har det i tillegg kommet mer og mer kunnskap om at arbeidsmiljøarbeid ikke bare bidrar til helse og gode arbeidsforhold, men også lønnsomhet i bedrifter. Godt arbeidsmiljø er lik god butikk.

Bommer man på dette, koster det derimot både virksomheter og samfunnet dyrt. En undersøkelse fra Oslo Economics viser eksempelvis at riktig innsats for arbeidsmiljøet kan bidra til å spare det norske samfunnet for hele 75 milliarder kroner. Det er ikke tvil om at det er et urealisert potensiale ved å jobbe riktig med arbeidsmiljøet.

Men hvilke grep har egentlig effekt? Hvilke arbeidsmiljøforhold vet vi påvirker virksomheters produksjon og resultater? For å bidra til å belyse sammenhengen mellom arbeidsmiljø og lønnsomhet i bedrifter, inviterer STAMI til et dagsseminar 18. september med spennende innspill fra ulike aktører fra både Norge og Sverige.

Seminaret er gratis – men av hensyn til lunsjbestillingen må du melde deg på. Seminaret blir arrangert i STAMI sine lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo.

Seminaret blir filmet og kan sees direkte på stami.no og Youtube fra klokka 10.30. Opptak blir lagt ut på stami.no etter seminaret er ferdig.

Se opptak fra seminaret. 

Kursinformasjon

 • Når:
  18. september 2019
 • Varighet:
  Seminaret varer fra kl til 10:30 til kl 16:00. Det serveres kaffe/te i forbindelse med registrering fra kl 10:00
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  4. september 2019
 • Kursavgift:
  Seminaret er gratis - men vi trenger din påmelding av hensyn til matbestilling til lunsjen
 • Maks antall deltakere:
  80
 • Målgruppe:
  Alle - ledere, ansatte, HR, BHT, bransjeforeninger, fagforeninger og andre - med interesse for verdien av fokus på godt arbeidsmiljø.

Program

 • Kl.

  Registrering i resepsjonen

 • Kl.

  Åpning av seminaret

  v/ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas, Arbeids- og sosialdepartementet

 • Kl.

  Fra kunnskapsbasert risikovurdering til verdiskaping. Innledning til seminaret

  v/direktør Pål Molander, STAMI

 • Kl.

  Sammenhengen mellom arbeidsmiljø og produktivitet – verdien av å jobbe forebyggende

  v/seniorpartner Erik Magnus Sæther, Oslo Economics

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Tillitsbasert ledelse

  v/professor Bård Kuvaas, Handelshøyskolen BI

 • Kl.

  Ledelse - arbeidsmiljø - human kapital

  v/avdelingsdirektør Stein Knardahl, STAMI

 • Kl.

  I hvilken grad kan et inkluderende arbeidsliv bidra til lønnsomhet på samfunnsnivå?

  v/førsteamanuensis Astrid Grasdal, Universitetet i Bergen

 • Kl.

  Sammenhengen mellom medarbeidertilfredshet og lønnsomhet

  v/president Mårten Westberg, EIBA – European Institute of Behavioural Analysis

 • Kl.

  Samfunnsøkonomi vs virksomhetsøkonomi – hvordan forene ulike ståsteder?

  Samtale ledet av Sture Rolfheim-Bye mellom Astrid Grasdahl, Mårten Westberg og Pål Molander om hvordan nyttiggjøre seg kunnskapen? Hvordan implementere? Systematisk arbeid - hva skal til for å lykkes?
  – Med innspill og kommentarer fra salen

Bekreftelse

Skiftarbeidstudien
Få nyhetsbrev
Lukk