Hjem Kurs og seminar Basiskurs i prøvetaking

Basiskurs i prøvetaking

Har du lite erfaring i arbeid med overvaking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, og ønsker meir kunnskap? Dette kurset gir deg grunnleggande kunnskap om prøvetakingsstrategiar, målemetodar og vurdering av resultat.

Kursinformasjon

 • Når:
  7. mars 2023 – 9. mars 2023
 • Varighet:
  3 dager
 • Sted:
  STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  15. januar 2023
 • Kursavgift:
  5400,-
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  BHT-tilsette som arbeider som yrkeshygienikarar, verneingeniørar eller har liknande arbeidsoppgåver innan kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetenester. Kurset er retta mot tilsette i denne gruppa med liten eller inga erfaring i prøvetaking, og som treng basiskunnskapar om prøvetaking. Erfarne yrkeshygienikarar vil oppleve dette kurset som elementært.

Det er framleis nokre få ledige plassar på kurset. Me held derfor påmeldinga open inntil vidare.

Målgruppe

BHT-tilsette som arbeider som yrkeshygienikarar, verneingeniørar eller har liknande arbeidsoppgåver innan kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetenester. Kurset er retta mot tilsette i denne gruppa med liten eller inga erfaring i prøvetaking, og som treng basiskunnskapar om prøvetaking.

Erfarne yrkeshygienikarar vil oppleve dette kurset som elementært.

Kursbeskrivelse

Kurset skal gi kunnskap om:

 • Prøvetakingsstrategiar
 • Målemetodar
 • Biologisk og kjemisk monitorering
 • Vurdering av resultat
 • Forskrifter knytt til kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forureiningar
 • Kva Arbeidstilsynet krev av dokumentasjon i samband med tilsyn av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Korleis du skal bistå bedriftene med å handtere eit pålegg gitt av ein tilsynsmakt
 • Kva du gjer når du står overfor fagleg kompliserte spørsmål og ressursane avgrensar omfanget av ein yrkeshygienisk kartlegging

Undervisinga består av forelesingar og strukturert gruppearbeid, og det er sett av god tid til spørsmål som de måtte lure på.

Med dei leiande forskarane i landet innanfor kjemisk og biologisk arbeidsmiljø kan STAMI bidra til at nettopp du får den faglege basisen du treng for å gå i gang med prøvetaking. Kurset er oppdatert i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forureiningar.

Påmelding og opptak

Påmelding er bindande etter søknadsfristen. Dersom det kjem fleire påmeldinger innan søknadsfristen enn det er plassar på kurset, vil dei med kortast erfaring bli prioritert ved opptak.

Kurset vart på grunn av pandemien avlyst kort tid før gjennomføring våren 2020. Påmelde kursdeltakarar frå 2020 som også søker på dette kurset blir derfor prioritert for opptak.

Ved avmelding seinare enn 6. februar 2023 må ein betale heile kursavgifta. Ved sjukdom gjeld ikkje kravet dersom ein kan vise til sjukmelding frå lege.

Program

 • Kl.

  Velkommen og kort introduksjon til kurset

  v/ kursleder

 • Kl.

  Hvorfor forbedre arbeidsmiljøet?

  v/ Therese N. Hanvold, STAMI

 • Kl.

  Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø - kan vi si noe om hvor og hvor mye? Status og utvikling, eksponering og helseutfall

  v/ Eva Kristin Løvseth, STAMI

 • Kl.

  Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske forurensninger i arbeidsatmosfæren - veiledning fra Arbeidstilsynet

  v/ Anne Marie Lund Eikrem, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Hvordan skrive prøvetakingsrapporter

  v/ Anne Marie Lund Eikrem, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Bruk av prøvetakingsutstyr

  v/ Raymond Olsen, STAMI

 • Kl.

  Grunnleggende aerosolteori

  v/ Nils Petter Skaugset, STAMI

 • Kl.

  Løsemidler og andre organiske eksponeringer

  v/ Raymond Olsen, STAMI

 • Kl.

  Eksempler på kartlegging og risikovurdering

  v/ Raymond Olsen, STAMI

 • Kl.

  Eksempel på prøvetaking

  v/ Johanne Østereng Halvorsen og Ine Pedersen, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Introduksjon til gruppeoppgaver

  v/ Ragnhild Strand B. Østrem og Pål Graff, STAMI

 • Kl.

  Gruppeoppgaver

  v/ Ragnhild Strand B. Østrem og Pål Graff, STAMI

 • Kl.

  Gjennomgang av og tilbakemelding på gruppeoppgaver

  v/ Ragnhild Strand B. Østrem og Pål Graff, STAMI

 • Kl.

  Hvordan jobber BHT med prøvetaking i praksis - hva er utfordringene?

  v/ Iselin Rynning, Avonova

 • Kl.

  Bioaerosoler - er grønne jobber grønnere?

  Pål Graff, STAMI

 • Kl.

  Eksponering for fibre - for eksempel asbest

  v/ Torunn Ervik, STAMI

 • Kl.

  EXPO Online - struktur, innhold og nytte/relevans

  v/ Ragnhild B. Østrem, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Spørretime

  v/ Nils Petter Skaugset, STAMI

 • Kl.

  Risikokommunikasjon av toksiske effekter av kjemikalier

  v/ Karl-Christian Nordby, STAMI

 • Kl.

  Evaluering og oppsummering

Påmelding til basiskurs prøvetaking 2023

 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
 • OBS! Skal faktura betales privat så skriv det inn her. Dersom oppgitt organisasjonsnummer er registrert som mottaker av EHF-faktura i Brønnøysundregistreret (BRG) sendes faktura automatisk i EHF-format til fakturaadressen registrert der.
 • Her kan du gi beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.
Få nyhetsbrev
Lukk