Kurs og undervisning

Basiskurs i prøvetaking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

STAMI arrangerer et tredagers kurs 27. - 29. mars 2017 for ansatte som har kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Kurset tar sikte på å gi helt grunnleggende kunnskap i prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk monitorering og vurdering av resultater, og retter seg mot de som arbeider som yrkeshygieniker, verneingeniør eller med lignende oppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetjenester. KURSET ER FULLTEGNET.

Kurset vil problematisere hva du gjør når du står overfor faglig kompliserte spørsmål, og ressursene begrenser omfanget av en yrkeshygienisk kartlegging. Hva krever Arbeidstilsynet av dokumentasjon i forbindelse med tilsyn av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø? Hvordan skal du håndtere et pålegg gitt av Arbeidstilsynet?

Kurset er basert på forelesninger, gruppeoppgaver, demonstrasjoner av prøvetakingsutstyr samt øvelser.

Vi understreker at kurset er utformet for å møte behovene hos de som er relativt ferske i denne typen arbeidsoppgaver. Det blir for grunnleggende for yrkeshygienikere med mange års erfaring. Dersom det kommer flere påmeldinger enn antall plasser blir de med kortest erfaring prioritert ved opptak.

Kursinformasjon

 • Når:
  27. mars 2017 – 29. mars 2017
 • Varighet:
  3 dager
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  27. februar 2017
 • Kursavgift:
  Kursavgiften er på 5.100,- kroner for tre dager
 • Maks antall deltakere:
  22
 • Målgruppe:
  Kurset retter seg mot de som er ferske i arbeidet som yrkeshygieniker, verneingeniør eller i arbeid med lignende oppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.

Program

 • Kl.

  Registrering og kaffe

 • Kl.

  Velkommen til Statens arbeidsmiljøinstitutt - STAMI

 • Kl.

  Generell introduksjon av kurset

 • Kl.

  Kaffepause

 • Kl.

  TEMA: Kartlegging og risikovurdering av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø - dokumentasjonskrav

 • Kl.

  Dokumentasjonskrav i forbindelse med risikovurdering av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Prøvetakingsstrategi - AT 450

 • Kl.

  TEMA: Prøvetakingsmetodikk

 • Kl.

  Løsemidler

 • Kl.

  Aerosoler

 • Kl.

  Uorganiske gasser

 • Kl.

  Pumper og prøvetakingsskjema

 • Kl.

  Første kursdag avsluttes

 • Kl.

  Kursmiddag

 • Kl.

  Oppsummering av dag 1 og introduksjon til dagens tematikk

 • Kl.

  TEMA: Gruppearbeid og praktiske øvelser

 • Kl.

  AT 450 og vurdering av resultater. Hvordan vurdere eksponering for forurensninger i arbeidsluft?

 • Kl.

  Gruppearbeid/case/praktisk prøvetaking

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Andre kursdag avsluttes

 • Kl.

  Oppsummering av gruppeoppgave/case

 • Kl.

  Kartlegging av eksponering i praksis - eksempel fra BHTs hverdag

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  EXPO online

 • Kl.

  Spørretime - forhåndsinnsendte spørsmål fra deltakerne

 • Kl.

  Oppsummering og avslutning