Hjem Kurs og seminar Basiskurs i prøvetaking 17.-19. mars 2020

Basiskurs i prøvetaking 17.-19. mars 2020

STAMI arrangerer tre dagers basiskurs i prøvetaking for ansatte med kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Kurset tar sikte på å gi helt grunnleggende kunnskap om prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk monitorering og vurdering av resultater.

Kontakt

Kursinformasjon

 • Når:
  17. mars 2020 – 19. mars 2020
 • Varighet:
  3 dager
 • Sted:
  Kurset arrangeres i STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo. Vi anbefaler alle å reise kollektivt. Ved bruk av bil må det påregnes ekstra tid til gateparkering.
 • Påmeldingsfrist:
  14. februar 2020
 • Kursavgift:
  Kr. 5.100,- som dekker utgifter til forelesere, kursmateriell og bevertning på kurset.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Kurset retter seg mot de som arbeider som yrkeshygienikere, verneingeniører eller har lignende arbeidsoppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetjenester.

Målgruppe for kurset er de som arbeider som yrkeshygienikere, verneingeniører eller med lignende arbeidsoppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetjenester. Kurset møter kompetansebehovene hos de som er relativt ferske i denne typen arbeidsoppgaver og yrkeshygienikere med mange års erfaring vil oppleve det som for elementært.

Kurset er oppdatert i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger. Undervisningen problematiserer hva du gjør når du står overfor faglig kompliserte spørsmål og ressursene begrenser omfanget av en yrkeshygienisk kartlegging. Hva krever Arbeidstilsynet av dokumentasjon i forbindelse med tilsyn av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø? Hvordan skal virksomheten håndtere et pålegg gitt av arbeidstilsynet?

Overordnet gi kurset gir et grunnlag for å arbeide metodisk riktig og faglig oppdatert, og kunne gjøre nødvendige yrkesetiske vurderinger når det er aktuelt.

Påmeldingen er bindende.  Ved avmelding senere enn 2. mars 2020 må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykmelding fra lege.

Dersom det kommer flere påmeldinger innen søknadsfristen enn det er plasser på kurset, vil de med kortest erfaring prioriteres ved opptak. Alle påmeldte vil få informasjon om resultatet av opptaket og eventuell kursplass innen 17. februar 2020.

Påmeldingsskjema nederst på siden.

Med forbehold om endringer i programmet.

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Velkommen

 • Kl.

  Hvorfor forbedre arbeidsmiljøet?

  Sture Rolfheim-Bye, STAMI

 • Kl.

  Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø - kan vi si noe om hvor og hvor mye? Status og utvikling, eksponering og helseutfall

  Eva Kristin Løvseth, STAMI

 • Kl.

  GENERELT OM PRØVETAKING

 • Kl.

  Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske forurensinger i arbeidsatmosfæren – ny veiledning fra Arbeidstilsynet

  Anne Marie Lund Eikrem, Avd. arbeidsmiljø og regelverk, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Grunnleggende aerosolteori

  Nils Petter Skaugset, STAMI

 • Kl.

  Bruk av prøvetakingsutstyr

  Raymond Olsen, STAMI

 • Kl.

  Løsemiddel-teori og organiske eksponeringer

  Raymond Olsen, STAMI

 • Kl.

  Eksempler på kartlegging og risikovurdering

  Raymond Olsen, STAMI
  - Oljetåke/oljedamp

 • Kl.

  GRUPPEOPPGAVER

 • Kl.

  Introduksjon til gruppeoppgaver

  Ragnhild Strand B. Østrem og Pål Graff, STAMI

 • Kl.

  Gruppeoppgaver

  Ragnhild Strand B. Østrem og Pål Graff, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Gjennomgang av og tilbakemelding på gruppeoppgaver

  Ragnhild Strand B. Østrem og Pål Graff, STAMI

 • Kl.

  Eksponering for fibre – for eksempel asbest

  Torunn Ervik, STAMI

 • Kl.

  «Hvordan jobber BHT med prøvetaking i praksis – hva er utfordringene?»

  Iselin Rynning, Stamina Helse

 • Kl.

  Bioaerosoler i arbeidsmiljø

  Anne Straumfors, STAMI

 • Kl.

  Hvordan skrives prøvetakingsrapporter

  Pål Graff, STAMI

 • Kl.

  EXPO Online – struktur, innhold og nytte/relevans

  Ragnhild Strand B. Østrem, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Spørretime

  Nils Petter Skaugset, STAMI

 • Kl.

  Risikokommunikasjon av toksiske effekter av kjemikalier

  Foreleser ikke bekreftet

 • Kl.

  Evaluering og oppsummering

Påmelding til kurs i prøvetaking mars 2020

 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
 • OBS! Dersom oppgitt organisasjonsnummer er registrert som mottaker av EHF-faktura i Brønnøysundregistreret, vil økonomisystemet automatisk sende faktura i EHF-format selv om det er oppgitt en annen fakturaadresse.
 • Her kan du gi beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.
Få nyhetsbrev
Lukk