Kurs og undervisning

Basiskurs i prøvetaking 17.-19. mars 2020

STAMI arrangerer tre dagers basiskurs i prøvetaking for ansatte med kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Kurset tar sikte på å gi helt grunnleggende kunnskap om prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk monitorering og vurdering av resultater.

Målgruppe for kurset er de som arbeider som yrkeshygienikere, verneingeniører eller med lignende arbeidsoppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetjenester. Kurset møter kompetansebehovene hos de som er relativt ferske i denne typen arbeidsoppgaver og yrkeshygienikere med mange års erfaring vil oppleve det som for elementært.

Kurset er oppdatert i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger. Undervisningen problematiserer hva du gjør når du står overfor faglig kompliserte spørsmål og ressursene begrenser omfanget av en yrkeshygienisk kartlegging. Hva krever Arbeidstilsynet av dokumentasjon i forbindelse med tilsyn av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø? Hvordan skal virksomheten håndtere et pålegg gitt av arbeidstilsynet?

Overordnet gi kurset gir et grunnlag for å arbeide metodisk riktig og faglig oppdatert, og kunne gjøre nødvendige yrkesetiske vurderinger når det er aktuelt.

Påmeldingen er bindende.  Ved avmelding senere enn 2. mars 2020 må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykmelding fra lege.

Dersom det kommer flere påmeldinger innen søknadsfristen enn det er plasser på kurset, vil de med kortest erfaring prioriteres ved opptak. Alle påmeldte vil få informasjon om resultatet av opptaket og eventuell kursplass innen 1. februar 2020.

 

Nærmere informasjon om kursprogram kommer i løpet av november 2019.

Kursinformasjon

 • Når:
  17. mars 2020 – 19. mars 2020
 • Varighet:
  3 dager
 • Sted:
  Kurset arrangeres i STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo. Vi anbefaler alle å reise kollektivt. Ved bruk av bil må det påregnes ekstra tid til gateparkering.
 • Påmeldingsfrist:
  27. januar 2020
 • Kursavgift:
  Kr. 5.100,- som dekker utgifter til forelesere, kursmateriell og bevertning på kurset.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Kurset retter seg mot de som arbeider som yrkeshygienikere, verneingeniører eller har lignende arbeidsoppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetjenester.

Påmelding til kurs i prøvetaking mars 2020

 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
 • OBS! Dersom oppgitt organisasjonsnummer er registrert som mottaker av EHF-faktura i Brønnøysundregistreret, vil økonomisystemet automatisk sende faktura i EHF-format selv om det er oppgitt en annen fakturaadresse.
 • Her kan du gi beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.
Få nyhetsbrev
Lukk