Kurs og undervisning

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

7.-8. november arrangerer STAMI basiskurs for BHT-ansatte som dekker kompetanseområdet ergonomi. Kurset vektlegger tiltak på arbeidsplassen som kan forebygge plager (primærforebygging) og ikke tiltak rettet mot de som allerede har utviklet muskel- og skjelettplager. Undervisningen baserer seg på oppdatert kunnskap fra internasjonal forskning på fagfeltet.

Dette kurset er et 2-dagers basiskurs om primærforebygging av arbeidsmiljørelaterte muskel- og skjelettplager. Kurset er beregnet på de som har jobbet få år innen fagfeltet. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet en BHT. Det er også en fordel å ha gjennomført Grunnkurs for BHT, men dette er ikke et krav. Erfaring fra tidligere basiskurs har vist at deltakere med gjennomført Grunnkurs har større forståelse av hva det vil si å jobbe forebyggende, og dermed har større utbytte av basiskurset i ergonomi. For tidligere deltakere på Grunnkurs for BHT vil basiskurset være en fordypning utover det som ble undervist om ergonomi.

Arbeidsmiljøloven vektlegger arbeidsgivers behov for samarbeid med BHT for å skape et godt arbeidsmiljø. Forskrift for organisering, ledelse og medvirkning beskriver blant annet kravet til å jobbe primærforebyggende ved å få bistand fra BHT til kartlegging av arbeidsplasser for å avdekke risikofaktorer for helseskade, samt mulig tilrettelegging for å redusere aktuelle risikofaktorer.

PROGRAMMET VIL BLI LAGT UT I LØPET AV SOMMEREN

Avmelding
4-2 uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste, ellers betales full kursavgift

Siste 2 uker før kursstart: Hele kursavgiften betales.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Kursinformasjon

 • Når:
  7. november 2017 – 8. november 2017
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, OSLO
 • Påmeldingsfrist:
  9. oktober 2017
 • Kursavgift:
  Kr. 3.800,-
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Kurset er beregnet på de som har jobbet få år i BHT innen fagfeltet ergonomi, men er også åpent for andre med interesse for temaet.

Påmelding til basiskurs i ergonomi for BHT høsten 2017

 • Her kan du gi beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset. Gi også beskjed om du tidligere har søkt uten å få plass.