Kurs og undervisning

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager 2017

7.-8. november arrangerer STAMI basiskurs for BHT-ansatte som dekker kompetanseområdet ergonomi. Kurset vektlegger tiltak på arbeidsplassen som kan forebygge plager (primærforebygging) og ikke tiltak rettet mot de som allerede har utviklet muskel- og skjelettplager. Undervisningen baserer seg på oppdatert kunnskap fra internasjonal forskning på fagfeltet.

Dette kurset er et 2-dagers basiskurs om primærforebygging av arbeidsmiljørelaterte muskel- og skjelettplager. Kurset er beregnet på de som har jobbet få år innen fagfeltet. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet en BHT. Det er også en fordel å ha gjennomført Grunnkurs for BHT, men dette er ikke et krav. Erfaring fra tidligere basiskurs har vist at deltakere med gjennomført Grunnkurs har større forståelse av hva det vil si å jobbe forebyggende, og dermed har større utbytte av basiskurset i ergonomi. For tidligere deltakere på Grunnkurs for BHT vil basiskurset være en fordypning utover det som ble undervist om ergonomi.

Arbeidsmiljøloven vektlegger arbeidsgivers behov for samarbeid med BHT for å skape et godt arbeidsmiljø. Forskrift for organisering, ledelse og medvirkning beskriver blant annet kravet til å jobbe primærforebyggende ved å få bistand fra BHT til kartlegging av arbeidsplasser for å avdekke risikofaktorer for helseskade, samt mulig tilrettelegging for å redusere aktuelle risikofaktorer.

Avmelding
4-2 uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste, ellers betales full kursavgift

Siste 2 uker før kursstart: Hele kursavgiften betales.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Kursinformasjon

 • Når:
  7. november 2017 – 8. november 2017
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, OSLO
 • Påmeldingsfrist:
  23. oktober 2017
 • Kursavgift:
  Kr. 3.800,-
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Kurset er beregnet på de som har jobbet få år i BHT innen fagfeltet ergonomi, men er også åpent for andre med interesse for temaet.

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Velkommen

 • Kl.

  Arbeidsgivers bruk av BHT og lovens rammer for kurset

  Inger Helene Gudding, STAMI

 • Kl.

  Forekomst av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

  Morten Wærsted, STAMI

 • Kl.

  Risikofaktorer og mulige årsaker til muskel- og skjelettplager

  Morten Wærsted, STAMI

 • Kl.

  Unge mennesker tar med seg muskel- og skjelettplager inn i arbeidslivet. Hva kan BHT bidra med for å hindre forverring?

  Therese N. Hanvold, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Arbeid i tunge yrker innen bygg- og pleiesektorene, med særlig fokus på hvordan eldre arbeidstakere klarer belastningene

  Lars-Kristian Lunde, STAMI

 • Kl.

  Risikofaktorer for arbeidsrelaterte plager i rygg, hofter og knær. Hvordan bidra til å redusere risikoen for å utvikle slike plager?

  Inger Helene Gudding, STAMI

 • Kl.

  Slutt for dagen

 • Kl.

  Kampanjer og materiell rettet mot ergonomi og muskel- og skjelettplager

  Grethe Barkve Fredriksen, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Risikofaktorer for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i nakke, skulder og arm. Hvordan bidra til å redusere risiko for å utvikle slike plager?

  Inger Helene Gudding, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Vurdering av risiko for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Premissene for bruk av risikovurdering vil bli diskutert.

  Bo Veiersted, STAMI

 • Kl.

  Formidling av risiko for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager - noen fallgruver

  Inger Helene Gudding, STAMI

 • Kl.

  Oppsummering av de viktigste punktene fra kurset

  Inger Helene Gudding, Bo Veiersted og Morten Wærsted, alle fra STAMI