Hjem Kurs og seminar Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte [...]

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Dette kurset er for deg som jobbar i ein BHT og treng basiskunnskap knytt til kompetanseområdet ergonomi og primærforebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Kursinformasjon

 • Når:
  26. oktober 2022 – 27. oktober 2022
 • Varighet:
  To dagar
 • Sted:
  Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  25. september 2022
 • Kursavgift:
  3800 kr.

  Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 10.oktober må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykemelding fra lege.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  BHT-tilsette som dekker kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og som ønsker å utvide kunnskapen sin om primærførebygging.

Basiskurset skal gi kunnskap om følgjande tema knytt til ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager:

 • Førekomst
 • Risikofaktorar
 • Risikokartlegging og -vurdering
 • Førebyggande tiltak, med hovudvekt på primærførebygging
 • Formidling av kunnskap til verksemdene

Deltakarane bør vere tilsette i, eller ha fast tilknytting til, ein godkjent BHT som bistår verksemder med kunnskap knytt til kompetanseområdet. Det er ein fordel å ha gjennomført Grunnkurs for BHT, men dette er ikkje eit krav. Erfaring har vist at deltakarar med Grunnkurs for BHT har større forståing for det å jobbe førebyggande og dei har større utbytte av kurset. For tidlegare deltakarar frå Grunnkurset i BHT vil dette kurset vere ein fordypning innan dette fagfeltet.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 10.oktober må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykemelding fra lege.

Se program under, med forbehold om mindre endringer av programmet.

Program

 • Kl.

  Registrering og kaffe

 • Kl.

  Velkommen til kurs

  v/ Kursledere

 • Kl.

  Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager: Forekomst og risikofaktorer

  v/ Helene Øygardslia, STAMI

 • Kl.

  Hva er ergonomi og hvordan sikre "rett" belastning?

  v/ NOA, STAMI

 • Kl.

  Forebygging av vibrasjonsskader

  v/ Thomas Clemm, STAMI (TBC)

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  BHTs samfunnsoppdrag og rolle i arbeidslivet

  v/ Karl-Christian Nordby, STAMI

 • Kl.

  Tilsyn fra Arbeidstilsynet med fokus på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

  v/ Eli Sol Vallersnes, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Gruppearbeid: Bruk av Arbeidstilsynets risikovurderingsverktøy

  v/ Eli Sol Vallersnes, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Oppsummering og evaluering av første kursdag

 • Kl.

  Arbeidsmiljøverktøyet "En bra dag på jobb" - med fokus på ergonomi

  v/ Elisabeth Goffeng, STAMI

 • Kl.

  Arbeidstilsynets VR-prosjekt, en samtalestarter når virksomhetene skal forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

  v/ Karin Scheel, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i praksis - observasjon som metode og andre kartleggingsverktøy

  v/ Åsta Øvernes, Avonova

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i praksis - observasjon som metode og andre kartleggingsverktøy (forts.)

  v/ Åsta Øvernes, Avonova

 • Kl.

  Gruppeoppgave med ovenfornevnte tema

  v/ Åsta Øvernes, Avonova

 • Kl.

  Forebyggende tiltak mot arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

  v/ Åsta Øvernes, Avonova

 • Kl.

  Oppsummering, evaluering og avslutning

  v/ Kursledere

Påmelding til Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
 • OBS! Skal faktura betales privat så skriv det inn her. Dersom oppgitt organisasjonsnummer er registrert som mottaker av EHF-faktura i Brønnøysundregistreret (BRG) sendes faktura automatisk i EHF-format til fakturaadressen registrert der.
 • Her kan du gi beskjed om feks. allergier eller andre hensyn som må tas under planlegging/gjennomføring av kurset.
Få nyhetsbrev
Lukk