Hjem Kurs og seminar Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte [...]

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Dette kurset er for deg som jobbar i ein BHT og treng basiskunnskap knytt til kompetanseområdet ergonomi og primærforebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Kursinformasjon

 • Når:
  26. oktober 2022 – 27. oktober 2022
 • Varighet:
  To dagar
 • Sted:
  Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  25. september 2022
 • Kursavgift:
  3800 kr.

  Påmeldingen er bindande. Ved avmelding seinare enn 10. oktober må ein betale heile kursavgifta. Ved sjukdom gjeld ikkje kravet dersom ein kan vise til sykemelding fra lege.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  BHT-tilsette som dekker kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og som ønsker å utvide kunnskapen sin om primærførebygging. Kurset er retta mot tilsette som treng basiskunnskap, og innhaldet vil vere elementært for erfarne ergonomar og fysioterapeutar.

Dette kurset er fullteikna.

Basiskurset skal gi kunnskap om følgjande tema knytt til ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager:

 • Førekomst
 • Risikofaktorar
 • Risikokartlegging og -vurdering
 • Førebyggande tiltak, med hovudvekt på primærførebygging
 • Formidling av kunnskap til verksemdene

Deltakarane bør vere tilsette i, eller ha fast tilknytting til, ein godkjent BHT som bistår verksemder med kunnskap knytt til kompetanseområdet.

Påmeldingen er bindande. Ved avmelding seinare enn 10. oktober må ein betale heile kursavgifta. Ved sjukdom gjeld ikkje kravet dersom ein kan vise til sjukemelding frå lege.

Sjå program under, med forbehold om mindre endringar av programmet.

Program

 • Kl.

  Registrering og kaffe

 • Kl.

  Velkommen til kurs

  v/Kursledere

 • Kl.

  Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager: Forekomst og risikofaktorer

  v/Helene Øygardslia, STAMI

 • Kl.

  Hva er ergonomi og hvordan sikre "rett" belastning?

  v/NOA, STAMI

 • Kl.

  Forebygging av vibrasjonsskader

  v/Thomas Clemm, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  BHTs samfunnsoppdrag og rolle i arbeidslivet

  v/Karl-Christian Nordby, STAMI

 • Kl.

  Tilsyn fra Arbeidstilsynet med fokus på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

  v/Eli Sol Vallersnes, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Gruppearbeid: Bruk av Arbeidstilsynets risikovurderingsverktøy

  v/ Eli Sol Vallersnes, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Oppsummering og evaluering av første kursdag

 • Kl.

  Arbeidsmiljøverktøyet "En bra dag på jobb" - med fokus på ergonomi

  v/Elisabeth Goffeng, STAMI

 • Kl.

  Arbeidstilsynets VR-prosjekt, en samtalestarter når virksomhetene skal forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

  v/Karin Scheel, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i praksis - observasjon som metode og andre kartleggingsverktøy

  v/Åsta Øvernes, Avonova

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i praksis - observasjon som metode og andre kartleggingsverktøy (forts.)

  v/Åsta Øvernes, Avonova

 • Kl.

  Gruppeoppgave med ovenfornevnte tema

  v/Åsta Øvernes, Avonova

 • Kl.

  Forebyggende tiltak mot arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

  v/Åsta Øvernes, Avonova

 • Kl.

  Oppsummering, evaluering og avslutning

  v/Kursledere

Fulltegnet

Få nyhetsbrev
Lukk