Kurs og undervisning

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager – 2019

9.-10. april arrangerer STAMI basiskurs for BHT-ansatte som dekker kompetanseområdet ergonomi. Kurset vektlegger tiltak på arbeidsplassen som kan forebygge plager (primærforebygging) og ikke tiltak rettet mot de som allerede har utviklet muskel- og skjelettplager. Undervisningen baserer seg på oppdatert kunnskap fra internasjonal forskning på fagfeltet.

Kurset er et 2-dagers basiskurs om primærforebygging av arbeidsmiljørelaterte muskel- og skjelettplager og er beregnet på de som har jobbet få år innen fagfeltet. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet en BHT. Det er en fordel å ha gjennomført Grunnkurs for BHT, men dette er ikke et krav. Erfaring har vist at deltakere med Grunnkurs for BHT har større forståelse for det å jobbe forebyggende, og de har større utbytte av basiskurset i ergonomi. For tidligere deltakere på Grunnkurs for BHT vil dette kurset være en fordypning innen dette fagfeltet.

Arbeidsmiljøloven vektlegger arbeidsgivers behov for samarbeid med BHT for å skape et godt arbeidsmiljø. Forskrift for organisering, ledelse og medvirkning beskriver blant annet kravet til å jobbe primærforebyggende ved å få bistand fra BHT til kartlegging av arbeidsplasser for å avdekke risikofaktorer for helseskade, samt mulig tilrettelegging for å redusere aktuelle risikofaktorer.

Detaljert program kommer på nyåret.

Avmelding
4-2 uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste, ellers betales full kursavgift

Siste 2 uker før kursstart: Hele kursavgiften betales.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

 

Kursinformasjon

 • Når:
  9. april 2019 – 10. april 2019
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  11. mars 2019
 • Kursavgift:
  3800 kr.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Målgruppen er BHT-ansatte som dekker kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og som ønsker å utvide sine basiskunnskaper i primærforebyggende bistand. Men kurset er også åpent for andre med interesse for temaet. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet.

Påmelding til basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager - 2019

 • Her kan du gi beskjed dersom det er noe vi må ta hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset. Gi også beskjed om du tidligere har søkt uten å få plass.
 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger