Kurs og undervisning

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager – 2019

9.-10. april arrangerer STAMI basiskurs for BHT-ansatte som dekker kompetanseområdet ergonomi. Kurset vektlegger tiltak på arbeidsplassen som kan forebygge plager (primærforebygging) og ikke tiltak rettet mot de som allerede har utviklet muskel- og skjelettplager. Undervisningen baserer seg på oppdatert kunnskap fra internasjonal forskning på fagfeltet.

Kurset er et 2-dagers basiskurs om primærforebygging av arbeidsmiljørelaterte muskel- og skjelettplager og er beregnet på de som har jobbet få år innen fagfeltet. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet en BHT. Det er en fordel å ha gjennomført Grunnkurs for BHT, men dette er ikke et krav. Erfaring har vist at deltakere med Grunnkurs for BHT har større forståelse for det å jobbe forebyggende, og de har større utbytte av basiskurset i ergonomi. For tidligere deltakere på Grunnkurs for BHT vil dette kurset være en fordypning innen dette fagfeltet.

Arbeidsmiljøloven vektlegger arbeidsgivers behov for samarbeid med BHT for å skape et godt arbeidsmiljø. Forskrift for organisering, ledelse og medvirkning beskriver blant annet kravet til å jobbe primærforebyggende ved å få bistand fra BHT til kartlegging av arbeidsplasser for å avdekke risikofaktorer for helseskade, samt mulig tilrettelegging for å redusere aktuelle risikofaktorer.

Detaljert program finner du lenger nede.

Avmelding
4-2 uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste, ellers betales full kursavgift

Siste 2 uker før kursstart: Hele kursavgiften betales.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

 

Kursinformasjon

 • Når:
  9. april 2019 – 10. april 2019
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  15. mars 2019
 • Kursavgift:
  3800 kr.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Målgruppen er BHT-ansatte som dekker kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og som ønsker å utvide sine basiskunnskaper i primærforebyggende bistand. Men kurset er også åpent for andre med interesse for temaet. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet.

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Velkommen og en kort presentasjon

 • Kl.

  Arbeidsgivers bruk av BHT og lovens rammer for kurset

  Inger Helene Gudding, seniorrådgiver/fysioterapeut, STAMI

 • Kl.

  Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager - forekomst, risikofaktorer og mulige årsaker

  Morten Wærsted, overlege dr. med, STAMI

 • Kl.

  Unge mennesker tar med seg muskelskjelettplager inn i arbeidslivet. Hva kan BHT bidra med for å hindre en forverring?

  Therese N. Hanvold, forsker, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Betydningen av å fordele fysisk belastning utover arbeidsdagen i byggebransje og pleiesektor

  Suzanne Merkus, post.doc, STAMI

 • Kl.

  Risikofaktorer for arbeidsrelaterte plager i rygg, hofter og knær. Hvordan bidra til redusert risiko for slike plager?

  Inger Helene Gudding, STAMI

 • Kl.

  Slutt for dagen og vel hjem

 • Kl.

  BHTs rolle i arbeidslivet - hvordan påvirker dette tjenestene som leveres?

  Pål Molander, direktør, STAMI

 • Kl.

  Risikofaktorer for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i nakke, skulder og arm. Hvordan bidra til redusert risiko for å utvikle slike plager?

  Inger Helene Gudding, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Vurdering av risiko for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Premisser for bruk av risikovurdering vil bli diskutert.

  Bo Veiersted, gruppeleder/overlege dr. med, STAMI

 • Kl.

  Formidling av kunnskap om risiko for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager - noen fallgruver?

  Inger Helene Gudding, STAMI

 • Kl.

  Oppsummering av de viktigste punktene å ta med fra kurset

  Inger Helene Gudding, Morten Wærsted og Bo Veiersted

Påmelding til basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager - 2019

 • Her kan du gi beskjed dersom det er noe vi må ta hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset. Gi også beskjed om du tidligere har søkt uten å få plass.
 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
Få nyhetsbrev
Lukk