Kurs og undervisning

Basiskurs i arbeidshelse

STAMI arrangerer 20.-21. mars 2019 basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT. Kurset vektlegger betydningen av kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer. I kartlegging av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og oppfølging av de ansatte, blir særlig målrettet helseovervåkning og informasjon trukket fram som viktige verktøy. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og ulike behov for oppfølgingstiltak.

Kursinformasjon

 • Når:
  20. mars 2019 – 21. mars 2019
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Kursavgift:
  Kr. 3.800,- inkl. servering begge dager

  Ved avmelding senere enn 6. mars 2019 - 2 uker før kursstart - må hele kursavgiften betales. Ved sykdom kreves ingen kursavgift dersom det fremlegges attest fra lege.
 • Målgruppe:
  Kurset retter seg mot bedriftssykepleiere, fortrinnsvis ansatt i en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin, men er også åpent for andre med interesse for tema.

Program

 • Kl.

  Registrering i resepsjonen

 • Kl.

  Kompetanseområdet arbeidshelse og krav og forventninger til bruk av BHT

 • Kl.

  Nødvendigheten av kartlegging, risikovurdering, bruk av helsesamtaler og annen helseovervåking som grunnlag for kursets ulike tema

 • Kl.

  Frisører - hvorfor er forebyggende helsearbeid så viktig?

 • Kl.

  Aktuell kunnskap om regelverket knyttet til melding og godkjenning av yrkessykdom

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Asbestepidemien - fortsatt noe å lære?

 • Kl.

  Noen nyttige arbeidsmedisinske veiledninger relatert til tema arbeidshelse

 • Kl.

  Risikovurdering av gravides arbeidsmiljø - hva kan BHT og bedriftssykepleieren bidra med?

 • Kl.

  Støy i arbeidslivet

 • Kl.

  Takk for i dag

 • Kl.

  Når ansatte jobber turnus. Hvilke spørsmål bør stilles og hvilke råd kan være aktuelle?

 • Kl.

  Eksponering og kartlegging av arbeidsrelaterte sykdommer i luftveiene i ulike bransjer - helsesamtaler, spirometri og vurdering av eksponering.

 • Kl.

  Stråling som eksponeringsfaktor på arbeidsplassen - et helseproblem? BHTs rolle som informasjonsformidler

 • Kl.

  Kartlegging av eksponeringsforhold og mulige symptomer knyttet til avløpsbransjen - hvilke spørsmål er viktige å stille?

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Eksponering og helseeffekter ved sveising

 • Kl.

  Eksponeringsfaktorer og helseplager knyttet til kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

 • Kl.

  Informasjon og opplæring av ansatte med risiko for smitte fra biologisk materiale. Betydningen av yrkesrelatert vaksinering.

 • Kl.

  Innlevering av skriftlig evaluering og vel hjem

Påmelding til Basiskurs i arbeidshelse 20.-21. mars 2019

 • Spesifiser nærmere hvilken avdeling du arbeider ved dersom du er ansatt i en BHT med flere enheter.
 • Navn på arbeidsgiver
 • Gi oss beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.
 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger