Kurs og undervisning

Basiskurs i arbeidshelse

STAMI arrangerer 20.-21. mars 2019 basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT. Kurset vektlegger betydningen av kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer. I kartlegging av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og oppfølging av de ansatte, blir særlig målrettet helseovervåkning og informasjon trukket fram som viktige verktøy. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og ulike behov for oppfølgingstiltak.

Programmet ble sist oppdatert 15. februar 2019

Kursinformasjon

 • Når:
  20. mars 2019 – 21. mars 2019
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Kursavgift:
  Kr. 3.800,- inkl. servering begge dager

  Ved avmelding senere enn 6. mars 2019 - 2 uker før kursstart - må hele kursavgiften betales. Ved sykdom kreves ingen kursavgift dersom det fremlegges attest fra lege.
 • Målgruppe:
  Kurset retter seg mot bedriftssykepleiere, fortrinnsvis ansatt i en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin, men er også åpent for andre med interesse for tema.

Program

 • Kl.

  Registrering i resepsjonen

 • Kl.

  Arbeidshelse - en viktig del av arbeidsgivers bruk av BHT

  Inger Helene Gudding, STAMI

 • Kl.

  Nødvendigheten av kartlegging og risikovurdering samt bruk av helsesamtaler og annen helseovervåking som grunnlag for kursets ulike tema

  Tor Erik Danielsen, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Noen nyttige arbeidsmedisinske veiledninger relatert til tema arbeidshelse

  Merete Drevvatne Bugge, STAMI

 • Kl.

  Eksponering og kartlegging av arbeidsrelaterte sykdommer i luftveiene i ulike bransjer - helsesamtaler, spirometri og vurdering av eksponering

  Kristin Hovland, Skanska Norge

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Informasjon og opplæring av ansatte med mulighet for smitte fra biologisk materiale og betydningen av yrkesrelatert vaksinering

  Cecilie Blakstad Eikenes, Frisk HMS

 • Kl.

  Risikovurdering av gravides arbeidsmiljø - hva kan BHT bidra med?

  Mimmi Leite, STAMI

 • Kl.

  Oppfølging av strømeksponerte

  Bo Veiersted, STAMI

 • Kl.

  Takk for i dag

 • Kl.

  Eksponeringsfaktorer og helseplager knyttet til kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

  Berit Bakke, STAMI

 • Kl.

  Når ansatte jobber turnus. Hvilke spørsmål bør stilles og hvilke råd kan være aktuelle?

  Jenny Anne Sigstad Lie, STAMI

 • Kl.

  Støy i arbeidslivet - hva er dagens kunnskapsstatus?

  Lisa Aarhus, STAMI

 • Kl.

  Aktuell kunnskap om regelverket knyttet til melding og godkjenning av yrkessykdom

  Ingrid Sivesind Mehlum, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Kartlegging av eksponeringsforhold og mulige symptomer knyttet til avløpsbransjen - hvilke spørsmål er viktige å stille?

  Kari Kulvik Heldal, STAMI

 • Kl.

  Eksponeringsfaktorer og helseeffekter ved sveising

  Dag Ellingsen, STAMI

 • Kl.

  Eksponering i frisørers arbeidsmiljø og hvorfor forebyggende tiltak er viktig

  Ingvill Sandven, Oslo Universitetssykehus

 • Kl.

  Innlevering av skriftlig evaluering og vel hjem

Få nyhetsbrev
Lukk