Kurs og undervisning

Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT

STAMI arrangerer 14. og 15. mars 2017 basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT. Kurset vektlegger betydningen av kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer. Målrettede helsesamtaler/helsekontroller og informasjon trekkes fram som særlig viktige verktøy i kartleggingen av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og i oppfølgingen av de ansatte. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak.
KURSET ER FULLTEGNET

Kurset er rettet mot ansatte i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin. Målgruppen er bedriftssykepleiere, men kurset er åpent for andre med interesse for tema.

 

Kursinformasjon

 • Når:
  14. mars 2017 – 15. mars 2017
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler, Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  12. februar 2017
 • Kursavgift:
  Kr. 3.800,-

  Ved avmelding mindre enn 2 uker før kursstart (fra og med 28. februar 2017): Hele kursavgiften må betales.
  Ved sykdom: Ingen kursavgift kreves dersom det fremlegges attest fra lege.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Målgruppen er bedriftssykepleiere, men kurset er åpent for andre med interesse for tema.

  Kurset er rettet mot ansatte i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin.

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Arbeidsgivers bruk av BHT og lovens rammer for kurset

 • Kl.

  Nødvendigheten av kartlegging og risikovurdering samt bruk av helsesamtaler og annen helseovervåkning som grunnlag for kursets ulike tema.

 • Kl.

  Eksponering og kartlegging av arbeidsrelaterte sykdommer i luftveiene i ulike bransjer – helsesamtaler, spirometri og vurdering av eksponering.

 • Kl.

  Aktuell kunnskap om regelverket knyttet til melding og godkjenning av yrkessykdom.

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Støvmålinger og åndedrettsvern til hvilken nytte?

 • Kl.

  Asbest

 • Kl.

  Støy - ny kunnskap

 • Kl.

  Noen nyttige arbeidsmedisinske veiledninger relatert til tema arbeidshelse.

 • Kl.

  Når ansatte jobber i turnus, hvilke spørsmål bør stilles og hvilke råd kan være aktuelle?

 • Kl.

  BHTs praktiske arbeid i en virksomhet der skiftarbeid er en viktig arbeidsmiljøfaktor?

 • Kl.

  Risikovurdering av gravides arbeidsmiljø – hva kan BHT og bedriftssykepleieren bidra med?

 • Kl.

  Gravid i jobb :-) ved Akershus universitetssykehus – et praktisk eksempel på systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere.

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Kartlegging av eksponeringsforhold og mulige symptomer knyttet til avløpsbransjen – hvilke spørsmål er viktige å stille?

 • Kl.

  Informasjon og opplæring av ansatte med mulighet for smitte fra biologisk materiale og betydningen av yrkesrelatert vaksinering.

 • Kl.

  Eksponeringsfaktorer og helseplager knyttet til kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.

 • Kl.

  ”Stråling” som eksponeringsfaktor på arbeidsplassen – et helseproblem? BHTs rolle som formidler av informasjon.

 • Kl.

  Avslutning