Kurs og undervisning

Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT

STAMI arrangerer 20.-21. mars 2018 basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT. Kurset vektlegger betydningen av kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer. Målrettede helsesamtaler/helsekontroller og informasjon trekkes fram som særlig viktige verktøy i kartleggingen av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og i oppfølgingen av de ansatte. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak.

Kurset er rettet mot ansatte i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin. Målgruppen er bedriftssykepleiere, men kurset er åpent for andre med interesse for tema.

Kursinformasjon

 • Når:
  20. mars 2018
 • Varighet:
  2 dager, 20.-21. mars 2018
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  1. mars 2018
 • Kursavgift:
  Kr. 3.800,- inkl. servering begge dager

  Ved avmelding mindre enn 2 uker før kursstart må hele kursavgiften betales.
  Ved sykdom kreves ingen kursavgift dersom det fremlegges attest fra lege.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Kurset er rettet mot ansatte i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin.

  Kurset retter seg særlig mot sykepleiere ansatt i bedriftshelsetjenester, men er også åpent for andre med interesse for tematikken.

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Arbeidsgivers bruk av BHT og lovens rammer for kurset

 • Kl.

  Nødvendigheten av kartlegging og risikovurdering samt bruk av helsesamtaler og annen helseovervåkning som grunnlag for kursets ulike tema.

 • Kl.

  Eksponering og kartlegging av arbeidsrelaterte sykdommer i luftveiene i ulike bransjer – helsesamtaler, spirometri og vurdering av eksponering.

 • Kl.

  Aktuell kunnskap om regelverket knyttet til melding og godkjenning av yrkessykdom.

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Støvmålinger og åndedrettsvern til hvilken nytte?

 • Kl.

  Asbest

 • Kl.

  Støy - ny kunnskap

 • Kl.

  Noen nyttige arbeidsmedisinske veiledninger relatert til tema arbeidshelse.

 • Kl.

  Hvilke spørsmål bør stilles og hvilke råd kan være aktuelle når ansatte jobber i turnus?

 • Kl.

  Hvordan blir BHTs praktiske arbeid i en virksomhet der skiftarbeid er en viktig arbeidsmiljøfaktor?

 • Kl.

  Risikovurdering av gravides arbeidsmiljø – hva kan BHT og bedriftssykepleieren bidra med?

 • Kl.

  Gravid i jobb :-) ved Akershus universitetssykehus – et praktisk eksempel på systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere.

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Kartlegging av eksponeringsforhold og mulige symptomer knyttet til avløpsbransjen – hvilke spørsmål er viktige å stille?

 • Kl.

  Informasjon og opplæring av ansatte med mulighet for smitte fra biologisk materiale og betydningen av yrkesrelatert vaksinering.

 • Kl.

  Eksponeringsfaktorer og helseplager knyttet til kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.

 • Kl.

  ”Stråling” som eksponeringsfaktor på arbeidsplassen – et helseproblem? BHTs rolle som formidler av informasjon.

 • Kl.

  Avslutning

Påmelding til basiskurs i arbeidshelse for BHT våren 2018

 • Her kan du gi beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.