Kurs og undervisning

Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT

STAMI arrangerer 20.-21. mars 2018 basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT. Kurset vektlegger betydningen av kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer. Målrettede helsesamtaler/helsekontroller og informasjon trekkes fram som særlig viktige verktøy i kartleggingen av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og i oppfølgingen av de ansatte. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak.

KURSET ER FULLTEGNET

Kurset er rettet mot ansatte i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin. Målgruppen er bedriftssykepleiere, men kurset er åpent for andre med interesse for tema.

Programmet ble oppdatert 14. mars 2018

Kursinformasjon

 • Når:
  20. mars 2018
 • Varighet:
  2 dager, 20.-21. mars 2018
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  1. mars 2018
 • Kursavgift:
  Kr. 3.800,- inkl. servering begge dager

  Ved avmelding mindre enn 2 uker før kursstart må hele kursavgiften betales.
  Ved sykdom kreves ingen kursavgift dersom det fremlegges attest fra lege.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Kurset er rettet mot ansatte i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin.

  Kurset retter seg særlig mot sykepleiere ansatt i bedriftshelsetjenester, men er også åpent for andre med interesse for tematikken.

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Introduksjon med vekt på arbeidsgivers bruk av BHT

  Inger Helene Gudding, STAMI

 • Kl.

  Nødvendigheten av kartlegging og risikovurdering samt bruk av helsesamtaler og annen helseovervåking som grunnlag for kursets ulike tema.

  Tor Erik Danielsen, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Frisører - hvorfor er forebyggende arbeid viktig?

  Ingvill Sandven, Oslo universitetssykehus

 • Kl.

  Aktuell kunnskap om regelverket knyttet til melding og godkjenning av yrkessykdom.

  Ingrid Sivesind Mehlum, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Asbestepidemien - fortsatt noe å lære?

  Vidar Skaug, STAMI

 • Kl.

  Noen nyttige arbeidsmedisinske veiledninger relatert til tema arbeidshelse

  Merete Drevvatne Bugge, STAMI

 • Kl.

  Risikovurdering av gravides arbeidsmiljø - hva kan BHT og bedriftssykepleieren bidra med?

  Petter Kristensen, STAMI

 • Kl.

  Støy i arbeidslivet

  Lisa Aarhus, STAMI

 • Kl.

  Stråling som eksponeringsfaktor på arbeidsplassen - et helseproblem? BHTs rolle som informasjonsformidler

  Tore Tynes, STAMI

 • Kl.

  Eksponering og kartlegging av arbeidsrelaterte sykdommer i luftveiene i ulike bransjer - helsesamtaler, spirometri og vurdering av eksponering.

  Kristin Hovland, Skanska Norge

 • Kl.

  Når ansatte jobber turnus. Hvilke spørsmål bør stilles og hvilke råd kan være aktuelle?

  Jenny Anne Sigstad Lie, STAMI

 • Kl.

  Kartlegging av eksponeringsforhold og mulige symptomer knyttet til avløpsbransjen - hvilke spørsmål er viktige å stille?

  Kari Kulvik Heldal, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Eksponering og helseeffekter ved sveising

  Dag Ellingsen, STAMI

 • Kl.

  Eksponeringsfaktorer og helseplager knyttet til kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

  Berit Bakke, STAMI

 • Kl.

  Informasjon og opplæring av ansatte med mulighet for smitte fra biologisk materiale og betydningen av yrkesrelatert vaksinering.

  Cecilie Blakstad Eikenes, Frisk HMS

 • Kl.

  Evaluering og avslutning