Hjem Kurs og seminar Arbeidslivets toksikologi – for leg[...]

Arbeidslivets toksikologi – for leger i spesialisering (LIS) og andre med relevant fagbakgrunn

STAMI inviterer til kurs i arbeidslivets toksikologi 14.-16. november 2023. Kurset er en del av spesialiseringen i arbeidsmedisin og er tilpasset læringsmålene i spesialiseringsordningen. Det er likevel åpent for andre søkere, men leger har førsteprioritet ved opptak.

Kursinformasjon

 • Når:
  14. november 2023 – 16. november 2023
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  12. juni 2023
 • Kursavgift:
  5.400 kroner
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny spesialiseringsordning, samtidig som gammel ordning blir dekket.

  Søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter søknadsfristens utløp.

Kurset fokuserer på hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer. Særlig vil hovedtyper av effekter som kan oppstå ved påvirkning av kjemikalier gjennomgås, både effekter på organsystemer og ikke-organspesifikke effekter.

Deltakerne vil få en innføring i grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, i sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier, og i praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet. Undervisningen er tilpasset leger i spesialisering innen arbeidsmedisin. For andre søkere kreves det både god kjennskap til og erfaring fra fagområdet for å ha tilstrekkelig utbytte av kurset.

Søknad og prioritering

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Andre med relevant yrkesbakgrunn inviteres også til å søke og kan tas opp dersom det er ledige plasser ved søknadsfristens utløp. Alle søkere vil motta endelig svar på om de har fått plass senest to uker etter søknadsfristens utløp.

Godkjenninger

Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

 • Frem til to uker før kursstart: Betales kun halve kursavgiften dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste
 • Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften må betales
 • Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Læringsmål for LIS-kurset toksikologi for arbeidsmedisinere

ARB-034 Ha god kunnskap om de mest sentrale kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet.

ARB-044 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av partikler.

ARB-045 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier.

ARB-056 Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer.

ARB-061 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved mulig skadelige påvirkninger på øvre og nedre luftveier.

ARB-072 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger av huden, herunder huden som både opptaks- og målorgan.

ARB-085 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade nervesystemet.

ARB-096 Ha god kunnskap om hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan medføre økt risiko for utvikling av kreft.

ARB-097 Ha god kunnskap om de viktigste kreftfremkallende stoffer i arbeidslivet.

ARB-099 Ha god kunnskap om toksikologiske mekanismer ved eksponering, opptak, distribusjon, deponering, biotransformasjon og utskillelse/eliminasjon av fremmede stoffer, samt betydningen av individuell følsomhet.

ARB-100 Ha god kunnskap om hovedtyper effekter som kan oppstå ved toksikologiske påvirkninger på ulike organsystemer, samt ikke-organspesifikke effekter.

ARB-101 Ha kunnskap om muligheter og begrensninger ved risikovurderinger basert på toksikologiske data, herunder som grunnlag for lovregulering og grenseverdier, og hvordan risiko kommuniseres overfor de som er eller kan bli berørt av potensielt helseskadelig eksponering.

ARB-102 Ha god kunnskap om grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, sikkerhetsdatablader, samt praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet.

ARB-103 Ha kunnskap om prinsippene for biologisk overvåkning, samt muligheter og begrensninger ved bruk i arbeidslivet.

2023 Søknad til LIS-kurs Arbeidslivets toksikologi

 • OBS! Skal faktura betales privat så skriv det inn her. Når oppgitt organisasjonsnummer er registrert som EHF-mottaker i Brønnøysundregisteret (BRG), sendes faktura automatisk i EHF-format til fakturaadressen oppgitt i BRG.
Få nyhetsbrev
Lukk