Kurs og seminar

Dagsseminar i spirometri

Spirometri er et viktig verktøy i oppfølging av arbeidstakere som blir eksponert for støv og andre små partikler. STAMI tilbyr kurs til ansatte i BHT som arbeider med spirometri.

Målgruppe: Målgruppen er helsepersonell som jobber med spirometri. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste

Antall: 16 deltakere

Periode: Annethvert semester

Varighet: Én dag

Pris: 1900,- Kursavgiften dekker undervisning, kursmateriell og lunsj

Avmelding: Fire – to uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste. Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften betales. Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

 

  • Dagsseminar om spirometri 12. september

    STAMI inviterer til dagsseminar om spirometri med særlig fokus på helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for partikler og støv som kan irritere luftveiene.

    Kurs/opplæring

Få nyhetsbrev
Lukk