Kurs og undervisning ved STAMI

Dagsseminar i spirometri

Spirometri er et viktig verktøy i oppfølging av arbeidstakere som blir eksponert for støv og andre små partikler. STAMI tilbyr kurs til ansatte i BHT som arbeider med spirometri.

Målgruppe: Målgruppen er helsepersonell som jobber med spirometri. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste

Antall: 16 deltakere

Periode: Annethvert semester

Varighet: Én dag

Pris: 1900,- Kursavgiften dekker undervisning, kursmateriell og lunsj

Avmelding: Fire – to uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste. Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften betales. Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

 

  • Dagsseminar om spirometri 12. september

    STAMI inviterer til dagsseminar om spirometri med særlig fokus på helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for partikler og støv som kan irritere luftveiene.

    Opplæring

Få nyhetsbrev
Lukk