Aktuelt

Kurs og undervisning ved STAMI

STAMI arrangerer kurs og seminarer med stor bredde både når det gjelder faglig nivå, omfang og målgruppe. Kursaktiviteten har basis i arbeidsmiljøforskning innen arbeidsmedisin, toksikologi og yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø. Endel av kursene er faste, det vil si at de arrangeres med en fast syklus. Vi arrangerer også frokostseminarer og dagsseminarer der ny forskning og aktuelle temaer presenteres.

Meld deg på STAMIs NYHETSBREV for å få informasjon om kurs og seminarer.

Kommende kurs

 • Frokostseminar 13. juni: Søvnproblemer, smerter og muskelskjelettplager

  Søvnproblemer er vanlig hvis man jobber utenom normal dagtid eller har lange arbeidsdager, og på sikt kan søvnproblemer øke risikoen for ulike helseplager og sykdommer. Blant disse finner vi en av våre største folkehelseutfordringer; muskelskjelettplager.

  Frokostseminar

 • Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

  Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. Mange føler seg usikre som nye i BHT-rollen; En nøytral rådgiver for virksomhetene med spesialkunnskap om sammenhengen mellom arbeidet og helse. Hvordan kan du bidra til å oppfylle BHTs samfunnsoppdrag, og hva forventes av deg i din rolle som rådgiver? Hvordan skal du gå frem? På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse som gjør deg tryggere på hvordan du kan fylle rådgiverrollen best mulig.

  Opplæring

 • Dagsseminar om spirometri 12. september

  STAMI inviterer til dagsseminar om spirometri med særlig fokus på helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for partikler og støv som kan irritere luftveiene. Seminaret forutsetter at deltakerne allerede har fått opplæring i og har erfaring fra å gjennomføre spirometri. Kurset tar også opp gjennomføring og kvalitetssikring av spirometri, tolking av funn og oppfølging i forhold til den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet

  Opplæring

Faste kurs ved STAMI

 • Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Kursdeltakerne får grunnleggende kunnskap innenfor fagområdene psykososialt arbeidsmiljø, yrkeshygiene, mekaniske eksponeringer og arbeidshelse. Kurset legger vekt på rolleforståelse og BHT sitt samfunnsoppdrag. Kurset er forbeholdt ansatte som jobber i BHT.

 • Videreutdanningsprogrammet retter seg mot erfarne BHT-ansatte som ønsker faglig påfyll og ny inspirasjon. Det søker å gi deltakerne økt forståelse for rammer og lovverk for BHT, økt kunnskap om ulike bransjer og yrkesgrupper i norsk arbeidsliv, økt forståelse av hvordan jobbe kunnskapsbasert med kartlegging og risikovurderinger og i tillegg gi deltakerne større bevissthet rundt ledelse, roller og samarbeid i BHT.

 • Kurset gir deltakerne kunnskap om kjemiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Kurset fokuserer på risikoforståelse og primærforebyggende tiltak som kan iverksettes for å forebygge ugunstige helseeffekter. Kurset retter seg mot leger i spesialisering, yrkeshygienikere og andre faggrupper som jobber med kjemiske risikofaktorer.

 • Spirometri er et viktig verktøy i oppfølging av arbeidstakere som blir eksponert for støv og andre små partikler. Kurset gir kunnskap om hvorfor det er viktig å tilby spirometri for utsatte arbeidstakere. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak. Kurset gir praktisk opplæring i hvordan man gjennomfører spirometri.

 • Hvert år arrangerer STAMI kurs i aktuell arbeidsmedisin, også kjent som Januarkurset. Kurset gir variert innhold og faglig påfyll om arbeidsmiljø og helse.

 • Kurset er et 2-dagers basiskurs om primærforebygging av arbeidsmiljørelaterte muskel- og skjelettplager. Forskrift for organisering, ledelse og medvirkning beskriver blant annet kravet til å jobbe primærforebyggende ved å få bistand fra BHT til kartlegging av arbeidsplasser for å avdekke risikofaktorer for helseskade, samt mulig tilrettelegging for å redusere aktuelle risikofaktorer.

 • Basiskurs i arbeidshelse vektlegger betydningen av kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer. Målrettede helsesamtaler/helsekontroller og informasjon trekkes fram som særlig viktige verktøy i kartleggingen av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og i oppfølgingen av de ansatte. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak.

Kontakt

Se tidligere opptak fra frokostseminar

Få nyhetsbrev
Lukk