Aktuelt

Kurs og undervisning ved STAMI

STAMI arrangerer kurs og seminarer med stor bredde både når det gjelder faglig nivå, omfang og hvem kursene retter seg mot. Kursaktiviteten har basis i arbeidsmiljøforskning innen arbeidsmedisin, toksikologi og yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø.

Kommende kurs

 • Basiskurs i prøvetaking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

  STAMI arrangerer et tredagers kurs 27. - 29. mars 2017 for ansatte som har kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Kurset tar sikte på å gi helt grunnleggende kunnskap i prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk monitorering og vurdering av resultater, og retter seg mot de som arbeider som yrkeshygieniker, verneingeniør eller med lignende oppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetjenester. KURSET ER FULLTEGNET.

 • Lansering av EXPO Online

  Torsdag 30. mars lanseres EXPO Online - en ny registreringsløsning for data fra luftmålinger på norske arbeidsplasser, utviklet av STAMI i samarbeid med tilsynene og partene i arbeidslivet. Vi inviterer til presentasjon av løsningen, innlegg fra partene og lett servering.

 • Seminar for bygg- og anleggsbransjen og BHT torsdag 6. april

  Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april 2017. Arbeidstilsynet presenterer rapporten fra satsningen i bygg- og anleggsbransjen i perioden 2013-2016. Tema er helseutfordringer, og fokus er på støy, kjemisk helsefare, ergonomi og vibrasjoner. STAMI vil gi en oppdatert status på disse fagområdene som kan belyse hvorfor det er viktig å jobbe forebyggende og hvor bedriftene bør prioritere tiltak. KURSET ER FULLTEGNET, MEN VIL STREAMES DIREKTE PÅ STAMI.NO.

 • Grunnkurs for BHT høsten 2017

  STAMI inviterer til Grunnkurs for BHT høsten 2017. Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.


 

Frokostseminar
Ca åtte ganger i året tilbyr vi bredt anlagte frokostseminar om aktuelle temaer innen arbeidsmiljøforskning. Som regel er det STAMIs egne forskere som foreleser. Frokostseminarene er gratis og åpne for alle, men krever påmelding på grunn av begrenset plass og matservering.  Frokostseminarene på STAMI sendes også direkte på web-TV, og legges senere på nett. Nye frokostseminarer utlyses fortløpende på stami.no.

Lenger ned på siden kan du se tidligere avholdte frokostseminarer på STAMI-TV.

Kurs og undervisning
På STAMIs dagseminarer presenteres nye rapporter og ny forskningsbasert kunnskap til et større publikum.

Fagkursene er spesielt rettet mot de ulike faggruppene i bedriftshelsetjenesten (BHT), men er åpne for andre med interesse for fagfeltet.

Grunnkurs for BHT og Videreutdanningsprogrammet for BHT er lengre kurs forbeholdt ansatte i BHT. Grunnkurs for BHT arrangeres hvert semester, neste kurs utlyses 15. mars med søknadsfrist 1. mai og oppstart i august 2017. Videreutdanningsprogrammet for BHT arrangeres annethvert år, neste oppstart er i 2018.

Les mer om STAMIs fagrettede kurs og undervisning

Kontakt

Frokostseminar på STAMI-TV