Aktuelt

Kurs og undervisning ved STAMI

STAMI arrangerer kurs og seminarer med stor bredde både når det gjelder faglig nivå, omfang og målgruppe. Kursaktiviteten har basis i arbeidsmiljøforskning innen arbeidsmedisin, toksikologi og yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø.

Kommende kurs

 • Halvdagsseminar 5. juni: Mekaniske eksponeringer i arbeid og muskelskjelettplager – hva vet vi og hva gjør vi med det?

  Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv og de står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og varer, ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. STAMI har utarbeidet en ny kunnskapsstatus som oppsummerer den kunnskapen som finnes på feltet. Tema for halvdagsseminaret tirsdag 5. juni er presentasjon av kunnskappstatusen og hvordan man kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk tilnærming.

 • Frokostseminar 14. juni: Hvordan følge opp elektrikere etter strømulykker?

  God medisinsk oppfølging er viktig for å kunne forebygge ytterligere skade etter en strømulykke. Det finnes standardiserte anbefalinger for når man bør søke medisinsk hjelp etter strømulykker fra lavspenning. Disse er nylig revidert. På frokostseminar på STAMI torsdag 14. juni går vi nærmere gjennom bakgrunn for og tolkning av de reviderte anbefalingene for undersøkelser og helseoppfølging ved strømgjennomgang.

  Frokostseminar

 • Videreutdanningsprogrammet for BHT høsten 2018

  Programmet retter seg mot erfarne BHT-ansatte som ønsker faglig påfyll og ny inspirasjon. Det søker å gi deltakerne økt forståelse for rammer og lovverk for BHT, økt kunnskap om ulike bransjer og yrkesgrupper i norsk arbeidsliv, økt forståelse av hvordan jobbe kunnskapsbasert med kartlegging og risikovurderinger og i tillegg gi deltakerne større bevissthet rundt ledelse, roller og samarbeid i BHT.

  Opplæring

 • Grunnkurs for BHT høsten 2018

  Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Opplæring


 

Frokostseminar

Ca åtte ganger i året tilbyr vi bredt anlagte frokostseminar om aktuelle temaer innen arbeidsmiljøforskning. Som regel er det STAMIs egne forskere som foreleser. Frokostseminarene er gratis og åpne for alle, men krever påmelding på grunn av begrenset plass og matservering.  Frokostseminarene på STAMI sendes også direkte på web-TV, og legges senere på nett.

Kurs og undervisning

På STAMIs dagseminarer presenteres nye rapporter og ny forskningsbasert kunnskap til et større publikum.

Fagkursene er spesielt rettet mot de ulike faggruppene i bedriftshelsetjenesten (BHT), men er åpne for andre med interesse for fagfeltet.

Grunnkurs for BHT og Videreutdanningsprogrammet for BHT er lengre kurs forbeholdt ansatte i BHT. Grunnkurs for BHT arrangeres hvert semester, neste kurs har oppstart i august 2018. Videreutdanningsprogrammet for BHT arrangeres annethvert år, neste oppstart er i august av 2018.

Motta STAMIs NYHETSBREV for å holde deg oppdatert på kurs og seminarer vi arrangerer.

Kontakt

Se tidligere frokostseminar på STAMI-TV