Hjem Kurs og seminar Kurs i arbeidslivets toksikologi

Kurs i arbeidslivets toksikologi

Kurset gir deltakerne kunnskap om kjemiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet.

Kontakter

Kurset fokuserer på risikoforståelse og primærforebyggende tiltak som kan iverksettes for å forebygge ugunstige helseeffekter. Kurset retter seg mot leger i spesialisering, yrkeshygienikere og andre faggrupper som jobber med kjemiske risikofaktorer.

 

Målgruppe: Målgruppen for kurset er spesialistkandidater i arbeidsmedisin, arbeidsmedisinere og andre fagpersoner som arbeider med toksikologiske utfordringer i arbeidslivet.

Antall: Max 24 deltakere per kurs

Periode: Annet hvert år

Varighet: Tre dager

Pris: 5100 kroner

Avmelding: Fire – to uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste. Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften betales. Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

Få nyhetsbrev
Lukk