Om STAMI

Kontakt

Generelle henvendelser kan rettes til sentralbord eller postmottak. Mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsavdelingen. Har du spørsmål om laboratorietjenester eller faglige spørsmål, finner du mer informasjon og kontakter på våre websider.

Sentralbord

(+47) 23 19 51 00

E-post: 0e46d60cbb5ed3cbc99

Postadresse

Pb 8149 Dep, 0033 Oslo

Besøksadresse

Gydas vei 8, 0363 Oslo
(pakker med bud leveres hit)

 

Liste med kontakter