Om STAMI

Kontakt

Generelle henvendelser kan rettes til sentralbord eller postmottak. Mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsavdelingen. Har du spørsmål om laboratorietjenester eller faglige spørsmål, finner du mer informasjon og kontakter på våre websider.

Sentralbord

(+47) 23 19 51 00

E-post: da579a325bd1d618ec3

Postadresse

Pb 8149 Dep, 0033 Oslo

Besøksadresse

Gydas vei 8, 0363 Oslo
(pakker med bud leveres hit)

Fakturaadresse

Statens arbeidsmiljøinstitutt
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim 

 

Liste med kontakter