Nyhet

Klar for jobb igjen?

De fleste av oss vender tilbake til hverdagslivet i disse dager. Her er noen gode råd fra STAMIs Stein Knardahl for å innstille seg til jobb og hverdag etter lang ferie.

 • Innstill døgnrytmen til hverdagen igjen. De fleste av oss snur døgnrytmen i lange ferier: man legger seg senere og sover lenger om morgenen. Uten at man snur døgnrytmen tilbake, vil de første dagene på jobb fortone seg som «jet lag» med tretthet og «ute av form». Sørg for å legge deg tidligere og stå opp på samme tid som når du jobber, de siste 2-4 dagene før første arbeidsdag.
 • Kutt ut alkohol de siste 2-3 døgnene før første arbeidsdag. Selv nokså små mengder alkohol forstyrrer søvnen slik at søvnkvaliteten blir dårligere. Man må ha god søvn – både passe søvnlengde og god søvnkvalitet – for å føle seg uthvilt.
 • Styr forventningene! Ikke bruk tid og krefter på å grue deg til å jobbe.
 • Stå på for fullt fra første arbeidsdag, forsøk å komme i gang så raskt som mulig. Det finnes ingen grunner til å starte forsiktig eller jobbe lite første uken. Man blir ikke syk og svakelig av å ha sommerferie og det finnes ikke dramatiske utfordringer i å begynne i den vanlige jobben igjen. Tvert imot: når man er effektiv, opplever man mestring.
 • Mange massemedia som gir råd om ferieslutt, fremstiller det å begynne å arbeide som negativt og nesten farlig. Husk dette er den jobben du gjorde bra før sommerferien! Forventinger om at noe blir negativt er oftest selvoppfyllende!
 • Når du er tilbake på jobb, vær tålmodig med kolleger som forteller om sine kule opplevelser. Forsøk å ikke irritere deg eller være misunnelig – det går bare utover deg selv.

Hør STAMIs Stein Knardahl i Tidenes sommer på P13, der han gir tips om hvordan komme tilbake i arbeidsmodus etter ferien. https://radio.nrk.no/serie/tidenes-sommer/MUHR57002116/01-08-2016#t=58m22s

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet - Nyttar det?

  Forsking viser at eit ugunstig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til at tilsette får muskelskjelett- og psykiske plager. STAMI er i gang med å kartlegge arbeidsmiljøet blant landets heimetenester for å finne svar på kva tiltak frå Arbeidstilsynet som fungerer best for å bidra til å forbetre det psykososiale arbeidsmiljøet blant tilsette i bransjen.

 • Arbeid med mennesker påvirker helsa

  I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av dagsform og humør. Dette kan oppleves utfordrende og kan påvirka helsa, viser ny doktorgrad.

 • Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

  Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekaniske arbeidseksponeringer på arbeidshelse i store populasjonsstudier.

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  Større organisatoriske endringer er stadig økende i både privat og offentlig sektor. I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Psykiske plager er en viktig årsak til produktivitetstap, sykefravær og uførhet i det norske arbeidslivet. Funnene kan gi svar på hvorfor endringer i bedrifter ofte ikke fører til økt lønnsomhet.

 • Vold og mobbing øker risikoen for psykosomatiske plager hos sykepleiere

  Mer enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former aggresjon på jobben, viser ny studie. Studien viser at å være utsatt for vold og mobbing øker risikoen for å utvikle psykosomatiske symptomer.