Nyhet

Klar for jobb igjen?

De fleste av oss vender tilbake til hverdagslivet i disse dager. Her er noen gode råd fra STAMIs Stein Knardahl for å innstille seg til jobb og hverdag etter lang ferie.

 • Innstill døgnrytmen til hverdagen igjen. De fleste av oss snur døgnrytmen i lange ferier: man legger seg senere og sover lenger om morgenen. Uten at man snur døgnrytmen tilbake, vil de første dagene på jobb fortone seg som «jet lag» med tretthet og «ute av form». Sørg for å legge deg tidligere og stå opp på samme tid som når du jobber, de siste 2-4 dagene før første arbeidsdag.
 • Kutt ut alkohol de siste 2-3 døgnene før første arbeidsdag. Selv nokså små mengder alkohol forstyrrer søvnen slik at søvnkvaliteten blir dårligere. Man må ha god søvn – både passe søvnlengde og god søvnkvalitet – for å føle seg uthvilt.
 • Styr forventningene! Ikke bruk tid og krefter på å grue deg til å jobbe.
 • Stå på for fullt fra første arbeidsdag, forsøk å komme i gang så raskt som mulig. Det finnes ingen grunner til å starte forsiktig eller jobbe lite første uken. Man blir ikke syk og svakelig av å ha sommerferie og det finnes ikke dramatiske utfordringer i å begynne i den vanlige jobben igjen. Tvert imot: når man er effektiv, opplever man mestring.
 • Mange massemedia som gir råd om ferieslutt, fremstiller det å begynne å arbeide som negativt og nesten farlig. Husk dette er den jobben du gjorde bra før sommerferien! Forventinger om at noe blir negativt er oftest selvoppfyllende!
 • Når du er tilbake på jobb, vær tålmodig med kolleger som forteller om sine kule opplevelser. Forsøk å ikke irritere deg eller være misunnelig – det går bare utover deg selv.

Hør STAMIs Stein Knardahl i Tidenes sommer på P13, der han gir tips om hvordan komme tilbake i arbeidsmodus etter ferien. https://radio.nrk.no/serie/tidenes-sommer/MUHR57002116/01-08-2016#t=58m22s

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  Større organisatoriske endringer er stadig økende i både privat og offentlig sektor. I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Psykiske plager er en viktig årsak til produktivitetstap, sykefravær og uførhet i det norske arbeidslivet. Funnene kan gi svar på hvorfor endringer i bedrifter ofte ikke fører til økt lønnsomhet.

 • Vold og mobbing øker risikoen for psykosomatiske plager hos sykepleiere

  Mer enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former aggresjon på jobben, viser ny studie. Studien viser at å være utsatt for vold og mobbing øker risikoen for å utvikle psykosomatiske symptomer.

 • Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

  I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmiljøet, og om tilsyn førebygger andre helseutfall enn arbeidsskadar, veit ein til no lite om. STAMI starter derfor opp eit forskingsprosjekt med mål om å avdekke effektane av Arbeidstilsynet sine verkemiddel. Forskingsprosjektet kan gi svar som kan gjere etaten meir effektiv i å førebygge arbeidsrelaterte helseskadar i Noreg.

 • STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

  Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvordan påvirker faktorene hverandre, og hva kan gjøres med problemene som oppstår? Se opptaket fra frokostseminaret med Jolien Vleeshouwers hvor hun presenterer funn fra sin doktoravhandling.

 • Mobbing i arbeidslivet fra 1989 til i dag

  Mobbing er et betydelig problem i både norsk og internasjonalt arbeidsliv. Går vi bare 30 år tilbake i tid, fantes det ikke vitenskapelig forskning på temaet. Siden da har mobbing i arbeidslivet som forskningsfelt vokst kraftig over hele verden. Likevel er det mangler i forskningen som kan bidra til at man kan håndtere problemene. I en nylig publisert artikkel fra STAMI har forskere forsøkt å oppsummere alt av eksisterende kunnskap om temaet, for å kunne presentere forslag til videre utvikling av forskningsfeltet.