Hjem Nyheter Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes p[...]

Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen. I den forbindelse skal det gjennomføres en undersøkelse blant alle bedriftshelsetjenester i Norge. Tema er bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med virksomhetene de betjener. Analyseinstituttet Ipsos gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra ASD.

Ekspertgruppen skal blant annet vurdere ulike modeller som alternativer til dagens bedriftshelsetjenesteordning. Det er lagt til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd/bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen, som ledes av STAMIs direktør Pål Molander, skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker og god måte.

Denne kartleggingen vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget til ekspertgruppen. Bedriftshelsetjenestenes ledere er målgruppe. Vi håper på høy deltakelse fra bedriftshelsetjenestene for at ekspertgruppens arbeid med den videre utviklingen av bedriftshelsetjenesteordningen gjøres på et så riktig grunnlag som mulig.

Undersøkelsen sendes ut i  september 2017.

Har du spørsmål til kartleggingen kan du kontakte prosjektleder Lene Rathe (b9a846996dc370b3ab63) i Ipsos.

Få nyhetsbrev
Lukk