Nyhet

Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren?

Meld deg på frokostseminar arrangert av Arbeidstilsynet tirsdag 19. september. Seminaret skal inspirere og motivere til å jobbe systematisk med å forebygge emosjonelle belastninger som følge av arbeid med mennesker i krise. Seminaret holdes på STAMI.

Seminaret er først og fremst myntet på ledere og ansattrepresentanter i kommunale og private helse- og sosialtjenester, og er et ledd i EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet. Å fremme et bærekraftig arbeidsliv.»

Seminaret streames direkte på stami.no.

Program:

Kl. 08.00 Frokostservering

Kl. 08.30-10.00

«Å skape gyldne øyeblikk. Hvordan teknologi kan bidra til en bedre arbeidshverdag.»
v/ Kristin Brandsæter, Tiller helse- og velferdssenter

«Erfaringer og kunnskap om helse- og omsorgsektoren fra tilsyn og forskning»
v/ Edle Utaaker og Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet

«Emosjonelle krav og sykefravær i helse- og omsorgssektoren»
v/ Anne Marthe Rustad Indregard, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

«Erfaringer fra forebyggende arbeid i Risør kommune»
v/ Per Christian Andersen, Risør kommune

Samtale og diskusjon mellom innlederne
v/ Sture Bye, STAMI

Kl. 10.00-11.00 Ta deg tid til en kopp kaffe og en prat

Påmelding

Les mer og meld deg på frokostseminar her