HMS e-postliste

E-postlisten er laget for faglige innspill, kommentarer eller spørsmål. Det er en lav terskel for å ytre seg. Har du spørsmål om noe i din HMS-hverdag eller noen erfaringer du har lyst å dele med andre så er du hjertelig velkommen. Listen skal ikke være et sted for kommersiell produktreklame eller annonsering av kommersielle tjenester.

Påmelding
Send en epost til  5ac8ffad3c397c680bd1d52786 med teksten subscribe i emne (subject) – feltet

Innlegg
Send en epost til 5ac8ffad3c397c680b

Avmelding
Send en epost til 5ac8ffad3c397c680bd1d52786 med teksten unsubscribe i emnefeltet -feltet

Arkiv
All epost på hms e-postlisten blir arkivert og er søkbar for medlemmene på listen. E-postene kan du sortere ut fra dato, forfatter, emne og tråd. Skriv passord: hms

Drifting av listen
gjøres av dataavdelingen (USIT) på Universitetet i Oslo

Få nyhetsbrev
Lukk