Hjem Nyheter HMS-charter i bygg og anlegg

HMS-charter i bygg og anlegg

Bygg- og anleggsnæringa er ikkje berre ei av dei største og viktigaste næringane våre, men også den som er mest utsett for skadar og ulukker. Næringa og partane i arbeidslivet ser no eit behov for ein samla innsats for å førebyggje skadar og ulukker i bygg- og anleggsnæringa.

Kvart år døyr det arbeidstakarar på norske bygge- og anleggsplassar. Rundt 100 får varige mein som følgje av skade, og ca. 8 000 har skaderelatert fråvær.

Representantar frå bygg- og anleggsnæringa, rådgjevande ingeniørar, arkitektar, BNL, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og arbeids- og sosialminister Robert Erikssen underteikna før sommaren eit HMS-charter med ein nullvisjon for skadar og ulukker i bygg- og anleggsnæringa.

– Det handlar om å bry seg om kvarandre på arbeidsplassen. Partane i arbeidslivet har ei ambisiøs målsetjing, men vi må setje oss krevjande mål for å lukkast. Dette er eit godt døme på treparts bransjesamarbeid der vi kan oppnå gode resultat i fellesskap, sa statsråden.

Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt vil utarbeide ein årleg rapport over skadar og yrkesrelatert sjukdom i bygg- og anleggsnæringa. Rapporten skal brukast til å identifisere problemområde, og måle forbetring over tid.

Få nyhetsbrev
Lukk