Hjem Nyheter Genvariant styrer utvikling av lungekreft

Genvariant styrer utvikling av lungekreft

Nye forskningsfunn publisert i J Natl Cancer Institute viser at mennesker med en bestemt genetisk variasjon i CHRNA5-genet i gjennomsnitt bruker fire år lenger tid på å slutte og røyke. Studien viser også at de har større risiko for å utvikle lungekreft i yngre alder (fire år tidligere), sammenlignet med røykere uten denne genvarianten.

Forskere ved STAMI har deltatt i et stort internasjonalt prosjekt hvor mer enn 29.000 røykere av europeisk herkomst og funnet at røykere med en bestemt variant i en av nikotin reseptor genene mer sannsynlig fortsatte å røyke for 4 år lenger enn de uten denne varianten.

Genvariant relatert til røykeslutt og lungekreftrisiko
De med den genetiske varianten ble også diagnostisert med lungekreft fire år tidligere enn de uten variasjonen i CHRNA5-genet. Omtrent 18 prosent av personer med europeisk herkomst bærer denne høyrisikovarianten av genet.

Selv om tidligere studier har vist en sammenheng mellom denne genvarianten og røyking, er dette den første meta-analysen med formål å avklare hvilken rolle variasjoner i CHRNA5-genet spiller i forhold til røykeslutt.

Genetiske faktorer og lungekreft
Genetisk faktorer kan øke risikoen for lungekreft og flere genområder er vist å være assosiert med økt risiko, blant annet området 15q25 som inneholder CHRNA-genene som regulerer funksjonen av nikotin-acetylcholine receptorer. Særlig CHRNA5 er rapportert å være viktig å gi økt risiko for lungekreft.

Originalartikkel

Få nyhetsbrev
Lukk