Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Det fysiske arbeidsmiljøet handler både om de fysiske rammene rundt ditt arbeid og hvordan disse fungerer i hverdagen. Når STAMI forsker på det fysiske arbeidsmiljøet, ser vi på arbeidsmiljøfaktorer som støy, vibrasjoner, inneklima, ugunstige temperaturer som varme eller kulde, lysforhold og stråling.

 

Støy offshore

Det fysiske arbeidsmiljøet handler både om de fysiske rammene rundt ditt arbeid og hvordan disse fungerer i hverdagen.

Fra forskning og arbeidsmiljøovervåking, vet vi at menn er mest utsatt for fysiske arbeidsmiljøfaktorer som støy, helkroppsvibrasjoner, arm- og håndvibrasjoner, kulde og vanskelige lysforhold. Kvinner rapporterer i større grad enn menn at de er utsatt for dårlig inneklima. Overordnet sett er det også flere yngre yrkesaktive enn eldre som rapporterer å være utsatte for fysiske arbeidsmiljøfaktorer som en belastning. Dette kan gi grunn til bekymring når det dreier seg om faktorer som kan utløse kroniske helseplager, som sterk støy eller arm- og håndvibrasjoner.

Når STAMI forsker på det fysiske arbeidsmiljøet, ser vi på arbeidsmiljøfaktorer som støy, vibrasjoner, inneklima, ugunstige temperaturer som varme eller kulde, lysforhold og stråling. Dette er fysiske arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for den enkeltes trivsel, helse og sikkerhet.

Prosjekter

Publikasjoner