Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Det fysiske arbeidsmiljøet handler både om de fysiske rammene rundt ditt arbeid og hvordan disse fungerer i hverdagen. Når STAMI forsker på det fysiske arbeidsmiljøet, ser vi på arbeidsmiljøfaktorer som støy, vibrasjoner, inneklima, ugunstige temperaturer som varme eller kulde, lysforhold og stråling.

Prosjekter

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk