Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Det fysiske arbeidsmiljøet handler både om de fysiske rammene rundt ditt arbeid og hvordan disse fungerer i hverdagen. Når STAMI forsker på det fysiske arbeidsmiljøet, ser vi på arbeidsmiljøfaktorer som støy, vibrasjoner, inneklima, ugunstige temperaturer som varme eller kulde, lysforhold og stråling.

 

Illustrasjon av prosentandel av alle yrkesaktive som oppgir eksponering for støy, vibrasjoner og kulde/varme.

Illustrasjon av prosentandel av alle yrkesaktive som oppgir eksponering for støy, vibrasjoner og kulde/varme.

 

Prosjekter

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk