Forskning og forskningsområder

STAMI forsker på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse, og forsøker å avdekke hvilke og hvorvidt sider ved arbeidsplassen og jobben man utfører kan gi arbeidstakere plager eller gjøre dem syke – både på kort og lang sikt.

Nøkkeltall om forskningen

  • I 2018 publiserte vi 77 vitenskapelige publikasjoner.
  • I 2018 var vi involvert i nær 70 forskningsprosjekt.
  • 57 av i overkant 100 ansatte har doktorgrad.
  • De siste fem årene har STAMI hatt vitenskapelig publiseringssamarbeid med 366 forskningsinstitusjoner i 48 ulike land.

STAMI forsker på sammenhengen eksponeringer, mekanismer og potensielle helseeffekter. Foruten tematisert forskning, er våre forskningsprosjekt oftest å gjenfinne innenfor forskningsområdene fysisk arbeidsmiljø, mekanisk og ergonomisk arbeidsmiljø, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Vi har et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag. STAMI er engasjert i godt over 70 forskingsprosjekter hvert år. Dette er både grunnforskingsprosjekter som går over mange år, utredninger og kortere studier med et mer praktisk utgangspunkt. STAMIs forskning ligger til grunn for alle andre aktiviteter på STAMI, og utgjør således kjernen i instituttets virke.

 

Illustrasjon av eksponeringer arbeidsmiljø

Gå videre til

Få nyhetsbrev
Lukk