Hjem Filmer Webinar fra Arendalsuka 2021: Fremtidens [...]

Webinar fra Arendalsuka 2021: Fremtidens arbeidsmiljø – post korona

Fremtidens arbeidsliv med fremtidens arbeidsmiljø starter opp etter koronapandemien.

Mange av argumentene for fortsatt fjernarbeid etter pandemien er begrunnet i forskjellige behov, for eksempel miljø- og samferdselshensyn, distriktspolitikk eller husleiebesparelser. Mange peker også på fordeler ved økt fleksibilitet for de ansatte. Det er færre som snakker om hva som egentlig gir best arbeid. Hva gir best effektivitet og tjenester? Og hva med arbeidsmiljøet?

Kort sagt, hvordan bør vi arbeide fremover for å sikre et best mulig arbeidsliv som grunnlag for en god velferdsstat?

Deltakere:
Nina Melsom fra NHO
Kari Sollien fra Akademikerne
Anne-Kari Bratten fra Spekter
Julie Lødrup fra LO
Pål Molander fra STAMI

Ordstyrer: Svein Tore Bergestuen

Les også nyhetssak om debatten på stami.no

Få nyhetsbrev
Lukk