Hjem Filmer Webinar: Arbeidsmiljø og kunnskap –[...]

Webinar: Arbeidsmiljø og kunnskap – fra forskning til praksis

Publisert

  • 19. august 2022

Publisert 19. august 2022

Fem korte foredrag om hvordan STAMIs forskning bidrar til å forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Å jobbe kunnskapsbasert med eget arbeidsmiljø bidrar til at alle får en bedre dag på jobb, at motivasjonen øker, til bedre resultat, økt produktivitet og bedre helse.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet, altså om hvordan du organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Det er unikt fra sted til sted, som man må jobbe med løpende og knyttet til behovene en har.

Da er det viktig å jobbe med de riktige tingene, det som forskningsbasert kunnskap viser har virkning.

Hør mer om forskning, fakta og kunnskap og kunnskap i praksis fra deler av STAMIs aktivitet:

  • NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse) og arbeidsmiljøfakta
  • Arbeidsmiljøkartlegginger
  • Arbeidstidsregister
  • Arbeidsmiljørådet og kunnskapsoppsummeringer
  • En bra dag på jobb

Deltagere:
Andrea Rørvik Marti, forsker ved NOA hos STAMI
Elisabeth Goffeng, seniorrådgiver i En bra dag på jobb, hos STAMI
Håkon Johannesen, avdelingsdirektør ved STAMI
Lars Kristian Lunde, fagsjef for kunnskapsoppsummeringer ved STAMI
Dagfinn Matre, forsker ved STAMI
Sture Rolfheim-Bye, kommunikasjonsdirektør ved STAMI

Få nyhetsbrev
Lukk