Filmer

Unge arbeidstakeres helse og sikkerhet

Unge er mer utsatt for uheldige eksponeringer i arbeidslivet, og de har en mye større risiko både for skader og ulykker, for psykiske plager og andre arbeidsrelaterte helseutfall. I dette frokostseminaret presenteres aktuell statistikk og vitenskapelig litteratur om unge arbeidstakeres arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Du vil lære om de viktigste årsakene til ulykker, redusert arbeidshelse og lav yrkesdeltakelse blant unge arbeidstakere i dag, og hva vi kan gjøre for å forbedre de unges arbeidsvilkår.

En nylig publisert rapport fra Nordisk ministerråd viser at unge arbeidstakere har en 40 prosent økt risiko for arbeidsrelaterte psykiske plager, opptil 70 prosent økt risiko for arbeidsrelatert hodepine og en tre ganger høyere risiko for arbeidsrelaterte hudproblemer, sammenliknet med eldre arbeidstakere. De unge arbeidstakere i de nordiske landene er også mer utsatt for uheldige og ugunstige eksponeringer på arbeidsplassen. De har en 70 prosent høyere risiko for å bli utsatt for store belastninger og dobbelt så stor risiko for en ulykke på jobb, i forhold til sine eldre kolleger.

En gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen viser at fysisk krevende arbeid som tunge løft, psykososiale faktorer som tidspress og sikkerhetsklima i bedriften er faktorer knyttet til arbeidsulykker blant unge arbeidstakere. Eksponering for kjemikalier og psykososiale arbeidsbelastninger er også betydelige risikofaktorer blant unge arbeidstakere.

Det er flere viktige faktorer som påvirker helse og sikkerheten blant unge arbeidstakere i dag. Det er et sammensatt bilde og man må ta hensyn til flere faktorer: det å være ung, den enkelte arbeidstaker, kulturen på den enkelte arbeidsplass, arbeidsoppgavene man settes til, hvilken utdanning man har og tilknytningen man har til arbeidslivet. Alle disse faktorene viser behovet for en tverrfaglig tilnærming.

Frokostseminaret er ved Therese N. Hanvold, forsker og postdoktor ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI.

Andre filmer fra samme kategori

Få nyhetsbrev
Lukk