Hjem Filmer Seminar: Helsefarer ved nanomaterialer og[...]

Seminar: Helsefarer ved nanomaterialer og beskyttelse av arbeidstakere

Publisert 9. mai 2019

Antall produkter som inneholder nanomaterialer øker raskt. I 2005 ble det rapportert kun 54 slike produkter, mens i 2015 var antallet forskjellige produkter over 1800. De unike egenskapene til nanomaterialer kan gi bedre maling, bedre solkrem, bedre stoffer og raskere elektronikk. Fabrikkerte nanopartikler lages av nanoteknologien med det formål å utvikle materialer, komponenter eller systemer med forbedrede og særegne, nye egenskaper. Men de samme egenskapene kan også gi helseskader for arbeidstakere som håndterer disse materialene.

Det er begrenset dokumentasjon og informasjon om eksponeringsscenarier og potensielle helseskader blant arbeidstakere som håndterer nanomaterialer. Derfor utarbeidet Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2017 noen retningslinjer om beskyttelse av arbeidstakere fra helsefarer av fabrikkerte nanomaterialer. STAMI deltok i utarbeidelsen av disse retningslinjene. 6. mai 2019 inviterte vi til seminar på STAMI for å legge frem resultatene av dette arbeidet.

Dr. Vladimir Murashov fra NIOSH deltok på seminaret, ettersom han ledet arbeidet med WHOs retningslinjer. Av hensyn til ham ble seminaret  gjennomført på engelsk. Direktoratet for arbeidstilsynet presenterte hvilken betydning disse retningslinjene kan ha for norsk arbeidsliv, med særlig fokus på helse og sikkerhet for arbeidstakere som arbeider med nanomaterialer.

 

Ved å gå til Youtube-kanalen vår kan du klikke på kapitler for å gå rett til de forskjellige foreleserne.

  1. Welcome: Dr Pål Molander, Director General, STAMI
  2. Presentation of the guidelines, conclusions and recommendations: Dr Shan Zienolddiny, STAMI
  3. Some thoughts on the significance of WHO guidelines with focus on occupational safety and health: Chief Engineer, Astrid Lund Ramstad, Norwegian Labour Inspection Authority / Arbeidstilsynet
  4. The importance of the WHO guidelines – implications for occupational safety and health of nanomaterials in the U.S. and globally : Dr. Vladimir Murashov, Chairman of the WHO Guidelines Steering Group, National Institute for Occupational Safety and Health, Washington D.C, USA

 

Få nyhetsbrev
Lukk