Hjem Filmer Seminar: Godt arbeidsmiljø er god butikk

Seminar: Godt arbeidsmiljø er god butikk

Publisert

  • 25. september 2019

Publisert 25. september 2019

Bedrifter kan tjene godt på å ha et godt arbeidsmiljø, men da må man vite hva som virker! 18. september 2019 arrangerte STAMI seminar for å kaste lys over hvilke forhold på arbeidsplassen som virker inn på ansattes motivasjon og jobbtilhørighet, som igjen påvirker produktivitet og lønnsomhet i bedrifter.

Utdrag fra seminaret:

  • Åpning av seminaret

v/ Torkel Sandegren, Arbeids- og sosialdepartementet

 

  • Fra kunnskapsbasert risikovurdering til verdiskaping. Innledning til seminaret

v/direktør Pål Molander, STAMI, 7:00

 

  • Sammenhengen mellom arbeidsmiljø og produktivitet – verdien av å jobbe forebyggende

v/seniorpartner Erik Magnus Sæther, Oslo Economics, 41:30

 

  • Tillitsbasert ledelse

v/professor Bård Kuvaas, Handelshøyskolen BI, 1:14:09

 

  • Ledelse – arbeidsmiljø – human kapital

v/avdelingsdirektør Stein Knardahl, STAMI, 1:44:41

 

  • Sammenhengen mellom medarbeidertilfredshet og lønnsomhet

v/president Mårten Westberg, EIBA – European Institute of Behavioural Analysis, 2:15:35

Få nyhetsbrev
Lukk