Filmer

Psykososialt arbeidsmiljø og hjerte-/karsykdommer

Psykologiske og sosiale aspekter ved arbeidet kan påvirke trivsel, velvære og helse. Vitenskapelige studier tyder på at noen slike faktorer kan ha innvirkning på alvorlige helseplager som hjertekarsykdom.

Få nyhetsbrev
Lukk