Hjem Filmer Når følelser er en del av jobben

Når følelser er en del av jobben

 

Det nye arbeidslivet preges i stor grad av tjenesteformidling og direkte kontakt mellom mennesker. For å kunne yte den hjelpen, omsorgen eller servicen som er forventet, må arbeidstakeren utføre såkalt emosjonelt arbeid. Emosjonelt arbeid betyr at arbeidstaker må kontrollere og regulere egne følelser og følelsesuttrykk for å imøtekomme de forventningen som stilles til arbeidsrollen. Det kan være ekspeditøren i nærbutikken, sykepleieren i hjemmetjenesten, politikvinnen eller ansatte i NAV.

Arbeidstakere som ofte opplever en ubalanse mellom egne følelser og de følelsene som er forventet at man skal ha på jobben, har økt risiko for å bli utmattet, og høyere risiko for sykefravær.

Frokostseminaret tar for seg sammenhengen mellom emosjonelt arbeid, helse og sykefravær i kunde- og klientorienterte yrker og diskutere hvordan man kan organisere arbeidsmiljøet best mulig for å ivareta arbeidstakeres helse.

For å ivareta ansattes helse, trivsel og velvære er det viktig med kunnskap om sammenhengen mellom emosjonelt arbeid og helse og hvordan et arbeidsmiljø preget av menneskelige samspill, best mulig kan organiseres.

Foreleser er Anne-Marthe Rustad Indregard, forsker ved NOA – Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse ved STAMI.

Få nyhetsbrev
Lukk