Filmer

Nakke- og skuldersmerter blant unge arbeidstakere. Er mekanisk arbeidsbelastning en risikofaktor?

Stadig flere unge i arbeidslivet har diagnoser knyttet til muskel- og skjelettsmerter, -skader og -lidelser. Samtidig rapporterer unge arbeidstakere om mer mekaniske arbeidseksponeringer enn eldre arbeidstakere.

Andre filmer fra samme kategori

Få nyhetsbrev
Lukk