Filmer

Luftforurensing på arbeidsplassen

Luftforurensning er en utfordring enten vi eksponeres på arbeidsplassen eller der vi bor, og det er et kontinuerlig behov for luftovervåkning for å identifisere, kontrollere og forebygge mulige helseplager på arbeidsplassen og i miljøet.

Ved eksponering for forurenset luft kan både forbedringer av arbeidsmiljøet og ulike arbeidsmiljøtiltak målrettes bedre mot enkelte yrkesgrupper. I arbeidsmiljøet gjelder dette typisk industrielle arbeidsplasser.

For karakterisering av eksponering for forurensninger, er det nødvendig å utvikle følsomme, selektive og brukervennlige metoder og relevante prøvetakingsstrategier.

På dette frokostseminaret legges det frem aktuell kunnskap som kan bidra til økt forståelse av betydningen av dette, og for muligheten til å enklere gjennomføre en slik målretting.

Foredragsholder er Yngvar Thomassen, forskningssjef på avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI.

Få nyhetsbrev
Lukk