Filmer

Kjønnsforskjeller i sykefravær

Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Årsakene til denne forskjellen mellom kjønnene er fortsatt uavklart, til tross for at dette forholdet har fått mye oppmerksomhet. Flere hypoteser er lansert, og arbeidsmiljøhypoteser er av de det er forsket mest på. Kjønnsdelingen i arbeidslivet gjør at menn og kvinner ofte må takle ulike arbeidsmiljøutfordringer, og en av hypotesene går ut på at kvinner oftere enn menn har arbeid som er helseskadelig.

I dette foredraget gir Karina Corbett, forsker ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi på STAMI, en oversikt over kjønnsforskjeller i sykefravær og diskutere om det finnes grunnlag for at spesifikke intervensjoner kan redusere kjønnsforskjellene i sykefravær i Norge.

Foredraget ble holdt på et frokostseminar på STAMI 16. februar 2017.

Andre filmer fra samme kategori

Få nyhetsbrev
Lukk