Filmer

Hvor stor andel helseplager kan skyldes arbeidsmiljøfaktorer?

Noen plager, sykdommer og skader i Norge kan oppstå eller forverres som en konsekvens av forhold arbeidsmiljøet, og har dermed et potensial for forebygging. Omfanget av slike arbeidsrelaterte plager, sykdommer og skader i befolkningen er imidlertid vanskelig å anslå, men for et begrenset antall sykdommer har man forsøkt å beregne hvor stor del som kan tilskrives jobben.

Beregningene vil i tillegg være usikre. Man kan spørre mennesker om hvordan de vurderer sammenhengen hos seg selv; i hvilken grad skyldes plagene helt eller delvis faktorer på jobben? Utfordringen er at alle mennesker bevisst eller ubevisst danner seg en oppfatning om hva som er årsaken til de helseproblemene de har.

På frokostseminaret vil Håkon Johannessen og Tom Sterud, begge ansatt på avdeling NOA ved STAMI, fortelle hvordan de har arbeidet med å utvikle og utarbeide gode tilstandsbeskrivelser som beslutningsunderlag for arbeidsmiljø- og helseforhold i Norge.

Andre filmer fra samme kategori

Få nyhetsbrev
Lukk