Filmer

Hvilke psykososiale arbeidsfaktorer kan ha effekt på arbeidstakers psykiske helse?

På frokostseminaret gir Live Bakke Finne, forsker ved avdeling for arbeidspsykologi og –fysiologi på STAMI, en oversikt over hvorfor det er viktig å fokusere på psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer i forebyggingsarbeid rettet mot psykisk helse, og hvilke arbeidsfaktorer det kan være spesielt viktig å være oppmerksom på.

I sin doktorgrad fra STAMI undersøkte hun et bredt utvalg av psykologiske arbeidsfaktorer. Flere av faktorene som så ut til å ha betydning var faktorer som tidligere har blitt lite studert i sammenheng med psykisk helse. I doktorgraden ble det også undersøkt hvilke spesifikke forhold i arbeidet som eventuelt kan bedre arbeidstakeres helse og velvære.

Kunnskap om hvilke spesifikke faktorer som påvirker arbeidstakeres helse og velvære gir bedre grunnlag for å utvikle praktiske tiltak. Med slik kunnskap er det både mulig å vite hvilke faktorer som bør inkluderes i medarbeiderundersøkelser på arbeidsplassene og hvilke forhold de praktiske tiltakene bør rettes mot.

Andre filmer fra samme kategori