Hjem Filmer Hva vet vi om innvandreres arbeidsmiljø o[...]

Hva vet vi om innvandreres arbeidsmiljø og helse?

Publisert

  • 28. mars 2019

Et arbeidsliv som prioriterer forebyggende arbeidsmiljøarbeid er viktig for å sikre helse, sikkerhet og høy arbeidsdeltakelse. Men utfordringer med å få godkjent og brukt utdanning og kompetanse fra hjemlandet, kan bidra til at innvandrere har en høyere sannsynlighet for å havne i bransjer eller må ta jobber med større arbeidsmiljøutfordringer. Dette kan også være tilfelle for dem med lavere utdanningsnivå og dårligere språkferdigheter i mange ufaglærte yrker som har mangel på arbeidskraft.

Er det slik at innvandrere har større risiko for arbeidsskader enn øvrige arbeidstakere? Opplever innvandrere mer mobbing og diskriminering? Dette er noen av spørsmålene som man har forsøkt å finne svar på i et nordisk samarbeidsprosjekt, hvor man har oppsummert forskingslitteraturen som har undersøkt arbeidsmiljø og yrkeshelse blant innvandrere i Europa og Canada. Basert på data fra den siste levekårsundersøkelsen blant innvandrere i Norge, vil seminaret også belyse noen av problemstillingene i en norsk sammenheng.

Foreleser er Tom Sterud, forsker ved avdeling NOA – Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse ved STAMI.

Få nyhetsbrev
Lukk