Filmer

Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager?

 

Søvnproblemer og muskelskjelettplager fører til store samfunnsøkonomiske kostnader som utgifter til medisinsk hjelp, sykefravær og uførhet. Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvordan påvirker faktorene hverandre, og hva kan gjøres med problemene som oppstår? Dette er blant spørsmålene som ble tatt opp under seminaret.

Andre filmer fra samme kategori

Få nyhetsbrev
Lukk