Filmer

Hudplager i norsk arbeidsliv – potensiale for forebyggende arbeid

Det kroniske forløpet av arbeidsrelaterte hudsykdommer, som i hovedsak utgjøres av irritativt og allergisk kontakteksem på hender, resulterer i uheldige samfunnsøkonomiske konsekvenser på grunn av tap av arbeidsevne og uførhet. EU-kommisjonen har nylig definert at manglende forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer er et samfunnsmessig problem som må prioritereres, og Verdens helseorganisasjon har definert hudplager som en utfordring for arbeidstakeres helse.

Andre filmer fra samme kategori