Filmer

Grenseverdier for kjemikalier i arbeidsmiljøet

I Norge utsettes mange for kjemikalier i arbeidet sitt. For å sikre arbeidstakere mot helsefare utarbeides det derfor grenseverdier for å begrense eksponeringen av ulike stoffer. Prosessen fram mot fastsettelse av en grenseverdi involverer arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og arbeidsmiljømyndighetene. Det vitenskapelige grunnlaget for grenseverdier utarbeides av en faggruppe ved STAMI – toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer (TEAN).

Få nyhetsbrev
Lukk