Hjem Filmer Fremtidens arbeidsliv – hvorfor blir arb[..]

Fremtidens arbeidsliv – hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere?

Det er mange utviklingstrekk i samfunnet som peker i en retning av at det vi lever av og det vi jobber med vil kunne endres raskt. Dette vil selvsagt også ha betydning for hvordan arbeidsmiljøet vil utvikle seg. På dette frokostseminaret redegjør STAMIs direktør Pål Molander for hva disse særnorske arbeidsmiljøfordelene består i, og ikke minst hvorfor disse har vært viktige for norsk arbeidsliv.  Hvordan vi kan opprettholde en høy arbeidsmiljøstandard i fremtiden i et arbeidsliv i stor utvikling, og hvorfor er det viktig?

Over flere år har de fleste pilene pekt oppover i Norge, og Norge har hevdet seg godt på internasjonale arenaen både når det gjelder konkurransekraft og produktivitet. En av de viktige årsakene til at et høykostland som Norge har evnet dette, er måte vi har organisert arbeidslivet vårt på. Selv med den aller høyeste yrkesdeltagelsen i verden har vi evnet å skape et arbeidsliv som er preget av høye krav og effektivitet. Mye av grunnlaget for dette er tuftet på arbeidsmiljøfaktorer hvor arbeidstakerne er blitt gitt ansvar, innflytelse og kontroll over sine arbeidsoppgaver i større monn enn i de fleste andre land. I sum har dette virket effektivt og vært en suksessfaktor for Norge.

Hvis vi nå går inn i en periode hvor arbeidslivet endres raskt og hvor internasjonaliseringen fortsetter vil det kunne bli utfordrende å opprettholde særnorske arbeidsmiljøforhold som skiller seg positivt ut i et internasjonalt perspektiv og som har hatt positive ringvirkninger langt utover arbeidsmiljøforholdene og  helsen til arbeidstakerne.

Få nyhetsbrev
Lukk