Hjem Filmer Forebygging av strømulykker og -skader

Forebygging av strømulykker og -skader

Publisert

  • 14. juni 2018

God medisinsk oppfølging er viktig for å kunne forebygge ytterligere skade etter en strømulykke. Det finnes standardiserte anbefalinger for når man bør søke medisinsk hjelp etter strømulykker fra lavspenning. Disse er nylig revidert.

Lars Ole Goffeng går nærmere gjennom bakgrunn for og tolkning av de reviderte anbefalingene for undersøkelser og helseoppfølging ved strømgjennomgang.

Les mer på stami.no/stromskader

 

Få nyhetsbrev
Lukk