Filmer

Arbeidsmiljøsamling Oslo – 4. Arbeidsmiljøarbeid i praksis: Sagenehjemmet

Opptak av foredrag med daglig leder Nina Martinussen ved Sagenehjemmet fra seminaret Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?

Martinussen snakker om deres arbeidsmiljøarbeid i praksis. Hvordan har deres virksomhet lykkes godt med arbeidsmiljøarbeidet? Kan vi lære noe av hverandre? Og hva er gevinstene?

28. november 2018 ble seminaret hvor STAMI sammen med partene i arbeidslivet belyste nasjonal fakta om arbeidsmiljø og diskuterte viktige perspektiver i arbeidet med arbeidsmiljøet holdt i Oslo. Forskere, forelesere, virksomheter og partene i arbeidslivet belyste viktige perspektiver når man skal ta det neste steget i arbeidet med arbeidsmiljøet.

 

Se de andre filmene fra seminaret. 

 

Få nyhetsbrev
Lukk