Filmer

Arbeidsmiljøsamling Oslo: 3. Arbeidstilsynet – Hva kjennetegner de gode virksomhetene

Opptak av foredrag med Monica Seem, avdelingsdirektør Direktoratet for Arbeidstilsynet, fra seminaret Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?

Monica Seem forteller om erfaringene fra Arbeidstilsynet om arbeidsmiljøfokuset i virksomhetene; hva vi kan lære av de som lykkes, og hvordan virksomhetene bruker denne kunnskapen i sitt daglige arbeid.

28. november 2018 ble seminaret hvor STAMI sammen med partene i arbeidslivet belyste nasjonal fakta om arbeidsmiljø og diskuterte viktige perspektiver i arbeidet med arbeidsmiljøet holdt i Oslo. Forskere, forelesere, virksomheter og partene i arbeidslivet belyste viktige perspektiver når man skal ta det neste steget i arbeidet med arbeidsmiljøet.

Se de andre filmene fra seminaret. 

Få nyhetsbrev
Lukk