Filmer

Arbeidsmiljøsamling Oslo: 2. Arbeidsmiljøtilstanden i Norge – fakta fra NOA

 

Opptak av foredrag med Berit Bakke, avdelingsdirektør Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og –helse (NOA) ved STAMI, fra seminaret Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?

28. november 2018 ble seminaret hvor STAMI sammen med partene i arbeidslivet belyste nasjonal fakta om arbeidsmiljø og diskuterte viktige perspektiver i arbeidet med arbeidsmiljøet holdt i Oslo. Forskere, forelesere, virksomheter og partene i arbeidslivet belyste viktige perspektiver når man skal ta det neste steget i arbeidet med arbeidsmiljøet.

 

Se de andre filmene fra seminaret.

Få nyhetsbrev
Lukk