Filmer

Arbeidsmiljø for unge arbeidstakere

Vi ser på hvorfor det er viktig å jobbe forebyggende med unges arbeidsmiljø.

Unge arbeidstakere har ofte mangelfull opplæring og er mindre bevisste på konsekvenser av risikoatferd. Samtidig er de mer utsatt for psykososiale utfordringer og arbeidsulykker/skader enn eldre arbeidstakere.

Foredragsholdere er:
Marit Skogstad, forskningssjef ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Therese N. Hanvold, postdoc ved gruppe for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser, avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi, STAMI
Ingvill Sandven, lege i spesialisering ved seksjon for miljø- og arbeidsmedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Andre filmer fra samme kategori

Få nyhetsbrev
Lukk